CRICV - Classe 1, Dimarts 21 a les 22:00 AJORNADA

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1


REQUISITS
ArmA3 + Estàndard CC

MATÈRIA
Aprofitarem per explicar en detall el funcionament del TFAR "Task Force Arrowhead Radio", i remarcar les normes de comunicació dintre i entre unitats.

PLANIFICACIÓ
Donarem una explicació en profunditat i rapida del funcionament del TFAR. Explicarem les pautes de comunicació dintre del grup i amb d'altres grups. Ens separarem en dos grups i farem repeticions de comunicacions dins d'una situació de combat simulada.

Tasques
- Aprendre el funcionament de les ràdios amb l'addon TFAR.
- Establir les pautes i protocols de comunicació dintre del propi grup i cap a grups externs.
- Fer una practica de repetició per interioritzar els procediments.

APUNTATS
- Viper
- Buran

DOCUMENTACIÓ

Els protocols de ràdio son els habituals en qualsevol unitat militar, per tant extrapolables entre si. Hem de tenir per això i a mode de simplificació de la instrucció una cosa molt clara, QUALSEVOL comunicació externa, es a dir, una comunicació de fora del nostre grup immediat, ha d'anar forçosament composta per el receptor, l'emissor i el missatge, SEMPRE. I SEMPRE ha d'anar precedida amb amb una comprovació de comunicació

Posarem un exemple practic, totes aquestes comunicacions formen part d'un sol moment durant una operació. No son comunicacions aïllades.

Bravo aquí Alfa.
Alfa aquí Bravo.

Veiem com Alfa fa la comprovació amb aquesta senzilla formula, i Bravo acusa el rebut amb la mateixa formula.

Bravo aquí Alfa, avança per el flanc esquerra 100 metres.
Alfa aquí Bravo, rebut avancem 100 metres per el flanc esquerra.

Immediatament després d'haver fet la comprovació de comunicació, Alfa dona les instruccions, sempre mantenint al principi la formula RECEPTOR - EMISSOR i després MISSATGE. D'aquesta manera s'eviten confusions sobre autoritat del missatges. Veieu també que Bravo no nomes confirma que ha rebut el missatge, si no que tambe el repeteix perque Alfa tingui clar que s'ha entès correctament.

Alfa aquí Bravo, avançant.
Bravo aquí Alfa, rebut.

Aquí Bravo informa a Alfa que ja han començat l'avanç. Es important notificar sempre l'inici de qualsevol acció o sobretot ordre, ja que es molt normal que hi hagi una demora entre que el lider rep les ordres, aquestes comunica i ordena els seus soldats i s'inicia l'acció.

Alfa aquí Bravo, en posició.
Bravo aquí Alfa, rebut.

Un cop assolida la posició, s'ha de notificar i acusar rebut.

Alfa aquí Bravo
Bravo aquí Alfa

Bravo fa comprovació de comunicació ja que ha passat un cert temps i les ordres actuals ja s'havien conclòs (avançar 100 metres).

Alfa aquí Bravo, enemics a l'Est, llarga.
Bravo aquí Alfa, rebut enemics a l'Est, llarga, mantingueu posició.

Immediatament després de la comprovació de comunicació, Bravo informa d'enemics, amb la formula IDENTITAT + ORIENTACIÓ + DISTANCIA + INFORMACIÓ EXTRA (que no dona en aquest cas). Llavors Alfa acusa el rebut, repetint la informació i aprofitant per donar instruccions extres a Bravo degut a la nova situació, amb contactes enemics albirats.

Veiem també com les comunicacions son curtes, fàcils d'entendre, i no tracten de ser massa elaborades. Precisament una de les coses que menys practic te l'exercit Espanyol (Policia Nacional, Guardia Civil), per posar un exemple pròxim, no se si a nivell d'instrucció o per cultura militar Espanyola, es que quan parlen rebusquen massa les paraules.
No se si us heu fixat, però cada vegada que un policia o militar Espanyol vol ordenar alguna cosa o informar a la premsa, cerca unes frases molts rebuscades i en aparença per a ells molt "cultes", quan amb un llenguatge mes planer quedaria tot mes clar.
Es a dir, lo que ells dirien "Procedimos a la desplegación efectiva de los operativos brigadistas por inserción aeria protocolaria asumiendo una constante riesgo de seguridad", altres exercits del mon dirien "Vam desplegar els brigadistes en paracaigudes amb les mesures de seguretat necessàries". Mes curt, i mes clar, sense floritures.

També hi ha un punt important i es el tipus de tracte entre el personal, a l'exercit Espanyol com antigament al Nord-americà (crec que ja no es fa allà) el tracte es de vostè. Hem de recordar que a la cultura Catalana el tracte de Vostè no es dona tant, aquí es mes de fer servir Vos o Tu. A mes a nivell practic un tracte "Han d'anar" pot donar lloc a confusió, qui ha d'anar? El receptor o es refereix a uns tercers? Per tant nosaltres hem de fer servir el tracte proper, Jo tu ell, vosaltres, etc...

IMPORTANT DONCS.
- Mantenir els protocols de ràdio. En aquests casos exposats:
RECEPTOR + EMISSOR + MISSATGE.
COMPROVACIÓ de comunicació amb el RECEPTOR.
IDENTITAT + ORIENTACIÓ + DISTANCIA + INFORMACIÓ EXTRA
- Fer servir un llenguatge clar, curt, i llenys elaborat.

Llistat de tecles del TFAR.
Bloq Majús // Per parlar amb la ràdio de curt abast.
CTRL + Bloq Majús // Per parlar amb la ràdio de llarg abast.
ALT + Bloq Majús // Per parlar amb la ràdio el transceptor sota l'aigua.
CTRL + P // Per obrir la interfície de ràdio de curt abast (la ràdio ha d'estar a la ranura d'inventari). Si tens mes d'una ràdio, pots seleccionar quina amb el menú emergent que sortirà.
ALT + P // Per obrir la interfície de ràdio de llarg abast (la ràdio de llarg abast s'ha de posar a l'esquena (es una motxilla), o ha d'estar en un vehicle en una posició d'un conductor , tirador , o assistent pilot). Si tens mes d'una ràdio, pots seleccionar quina amb el menú emergent que sortirà.
SHIFT + P // Per obrir la interfície del transceptor sota l'aigua (s'ha de fer servir un respirador).
NUM [ 1-9 ] // Canvi ràpid de canals de ràdio de curt abast. Son els números del teclat numèric de la dreta.
CTRL + NUM [ 1-9 ] // Canvi ràpid de canals de ràdio de llarg abast. Son els números del teclat numèric de la dreta.
CTRL + TAB // Per canviar el volum de la veu directa. Pots fer: Xiuxiueig , normal o cridar. No afecta el volum del senyal en la transmissió de ràdio ni en en veu directe, lo que afecte es a la distancia.
ESC // Per sortir de la interfície de ràdio.
 

ZeroQ

Més pesat que Kuban
27 Desembre 2011
1,629
1
38
40
Bilbo
#3
Re: CRICV - Classe 1, Dimarts 21 a les 22:00

Segurament seré treballant per França o sigui que no crec que pugui venir :çno: