Condecoracions i ascensos Gestió de fitxes

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,868
82
48
#1
Creació de fitxes

Habitualment es crearà la fitxa quan un membre hagi participat en 2-3 missions.

Actualització de fitxes

En el dia a dia, el personal del grup fa un recompte de missions en una fulla de càlcul privada. El recompte a les fitxes s'actualitza periodicament (aproximadament una vegada cada trimestre). En el mateix moment s'inclouran totes les cintes que s'hagin merescut (i si escau, una promoció de rang).

Per a que es comptabilitzi una missió cal que el membre s'hagi inscrit al Discord amb mínim 24 h i participar una part substàncial de la missió (habitualment més d'un quart).

En situacions excepcionals, com la recepció d'una cinta per mèrits o cursos, aquesta pot ser otorgada immediatament.

Última actualització. 12 de febrer del 2020.
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,868
82
48
#2
Cintes i medalles

El grup 1RA fa servir un sistema de condecoracions en forma de cintes i medalles per commemorar esdeveniments i fites rellevants. Permeten mostrar de forma visual i compacte l’historial de cada un dels seus membres.

Malgrat son atorgades per el personal / staff. Qualsevol membre del grup pot proposar candidats per les diferents condecoracions. En certs casos es donarà de forma automàtica al assolir una fita.

Aquí teniu la llista completa de cintes, medalles i insignieas.

Fitxes del personal

Per cada fitxa de membre la hi ha tres entrades, la primera fa un resum breu i visual de les principals fites i mèrits. La segona una llista extensiva de totes i cada una de les cintes rebudes. La tercera un apartat on es mencionen cursos i habilitacions així com cintes obsoletes.


Ordre de precedència

Les cintes son col·locades a les fitxes o mostrades en diferents àmbits de manera ordenada i simètrica. En fileres de tres fins a arribar a 12, a partir d'aleshores en fileres de 4. En cas de quedar una filera desigual serà la superior.

En aquesta entrada al fòrum trobareu un llistat ordenat per rellevància que detalla el nom, ocasió i forma de cada cinta. Inclou dues mides 150px i 80px. Es mostraran sempre en aquest ordre.

  1. Mèrit personal
  2. Mèrit a la unitat
  3. Exemplaritat
  4. Servei (en conflictes)
  5. Especials
En certs casos, en cas de rebre una mateixa cinta en diferents ocasions s'emprarà un sistema d'estrelles petites per representar cada instància. Cada estrella de bronze representen una instància extra. Les estrelles de plata representen 5 instàncies extres.