Condecoracions i ascensos Cintes i medalles del grup 1RA

Status
No està obert per a més respostes.

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#1

Cintes i medalles

El grup 1RA fa servir un sistema de condecoracions en forma de cintes i medalles per commemorar esdeveniments i fites rellevants. Permeten mostrar de forma visual i compacte l’historial de cada un dels seus membres.

Malgrat son atorgades per el personal / staff. Qualsevol membre del grup pot proposar candidats per les diferents condecoracions. En certs casos es donarà de forma automàtica al assolir una fita.

Fitxes del personal

A l'apartat Membres del fòrum trobareu les diferents fitxes de cada membre actiu del grup. En ella hi ha dos entrades, la primera fa un resum breu i visual de les principals fites i mèrits. La segona una llista extensiva de totes i cada una de les cintes rebudes.


Ordre de precedència

Les cintes son col·locades a les fitxes o mostrades en diferents àmbits de manera ordenada i simètrica. En fileres de tres fins a arribar a 12, a partir d'aleshores en fileres de 4. En cas de quedar una filera desigual serà la superior.

En aquesta entrada al fòrum trobareu un llistat ordenat per rellevància que detalla el nom, ocasió i forma de cada cinta. Inclou dues mides 150px i 80px. Es mostraran sempre en aquest ordre.

  1. Mèrit personal
  2. Mèrit a la unitat
  3. Exemplaritat
  4. Servei (en conflictes)
  5. Especials
En certs casos, en cas de rebre una mateixa cinta en diferents ocasions s'emprarà un sistema d'estrelles petites per representar cada instància. Cada estrella de bronze representen una instància extra. Les estrelles de plata representen 5 instàncies extres.

Versió antiga
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#2
1. Mèrit personal

Cintes de caràcter especial atorgades a títol personal per mèrits pròpis, ja sigui durant alguna missió, o per reconeixement de la feina feta al grup.

1.1 Creu de la unitat
És la mes alta condecoració del grup, i s'atorga per excepcionals accions d'alt valor i heroisme en combat, conduides de manera excepcionalment exemplar (comparat amb companys d'igual experiència i rang), amb gran risc de la pròpia vida i fetes de manera personal per el benefici del grup. Té precedència sobre qualsevol altra cinta. S’atorga una nova cinta cada vegada.

1.2 Servei distingit al grup
S'atorgarà com a especial menció a la excepcional i prolongada feina feta en favor del grup, ja sigui editant missions, fent d'enllaç extern amb d'altres grup, creant vídeos, o qualsevol altre feina en benefici del grup.

1.3 Estrella de plata
Es la segona mes alta condecoració, i s'atorga per accions d'alt valor i heroisme, amb risc de la pròpia vida, però que no justifiquin la concessió de la Creu del servei distingit. Cinta acomulativa amb estrelles de servei.

1.4 Servei superior al grup
S'atorgarà a aquells membres que formin part de manera prolongada i útil del personal (staff) del grup.

1.5 Legió del mèrit
S'atorgarà com a menció a la notable feina feta en favor del grup, ja sigui editant missions, fent d'enllaç extern amb d'altres grup, creant vídeos, o qualsevol altre feina en benefici del grup.

1.6 Estrella de bronze
Es la tercera mes alta condecoració, i s'atorga per accions remarcables de valor i heroisme, o accions meritòries en combat, però que no justifiquin la concessió de l'Estrella de plata. Cinta acomulativa amb estrelles de servei.

1.7 Cinta a la gesta

S'atorga per accions memorables en missió -no meritories d'una condecoració superior-. Cinta acomulativa amb estrelles de servei.

1.8 Cinta a l'acció en combat

S'atorga - una sola vegada - per participar de manera activa en combat terrestre o a la superficie. Habitualment al fer la primera missió amb el grup. 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#3
2. Mèrit com a unitat

S’atorga a un equip o conjunt d’equips per mèrits propis. Son cintes acomulatives amb estrelles de servei.

2.1 Medalla al valor de la unitat
S'atorga a una esquadra o equip, per accions remarcables de valor i heroisme, amb risc de la pròpia vida, com a reconeixement a la feina en equip.

2.2 Medalla al mèrit de la unitat
S'atorga a una esquadra o equip, per accions remarcables d'eficiència i valor en combat, com a reconeixement a la feina en equip. 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#4
3. Exemplaritat

S’atorguen a aquells membres del grup que donen exemple. Son cintes acomulatives amb estrelles de servei excepte la d’eficiència naval que és única.

3.1 Cinta a l'eficència naval

S'atorga per desenvolupar les tasques encomanades de forma especialment eficient, donant exemple als companys dins de les missions.

3.2 Cinta a la bona conducta

S'atorga per tenir un comportament exemplar i honorable, fidel a les normes i valors del grup. S'actualitzarà periòdicament (afegint estrelles) per reconèixer aquells que es mostrin reiteradament com un exemple a seguir..

Serà retirada en cas de rebre qualsevol amonestació greu o sanció.

3.3 Cinta a la fidelitat
S'atorgarà com a reconeixement a la implicació en la participació de manera regular de les partides que es facin -habitualment a les 150 missions (s'actualitza cada 150 més) -. 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#5
4. Al servei (en conflictes)

Representen un “tour de servei” o campanya en un conflicte determinat. Cada campanya només pot rebre una sola cinta d’aquesta categoria. Per cada cop que s’atorgui s’incrementerà una estrella de servei.

4.1 Europa-Africa-Orient Mitjà (1939-45)

4.2 Pacífic (1939-45)

4.2 Expedicionària (1958 - ) - Conflictes determinats
(Grenada Op. Urgent Fury, Panama Op. Just Cause, Haiti Op. Uphold Democracy, Somàlia Op. Restore Hope, etc.)

4.3 Vietnam (1965-73)

4.4 Sud-oest asiàtic (1990-1995) - Guerra del Golf, Kuwait, etc.

4.5 Kosovo (1999-2013)

4.6 Afganistan (2001-2021)

4.7 Campanya d'Iraq (2003-2011)

4.8 Guerra Global contra el terrorisme expedicionària (2001-) - Conflictes i països determinats

4.9 Desplegament marítim a l'exterior (1974-) - Campanya des de vaixells (MEU i altres)

4.10 Servei Naval a l'Àrtic - Per sobre del cercle polar àrctic

4.11 Servei a l'exterior - Qualsevol servei a l'exterior que no mereixi cap altre cinta superior 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#6
5. Especials

Cintes que s’atorgen en circumstàncies poc habituals o per tasques poc habituals. No son augmentades amb estrelles de servei.

5.1 Reclutador - Concedit a aquells que hagin reclutat 2 o més membres

5.2 Instructor de combat - Concedit a aquells que hagin impartit cursos.

5.3 Reserva - Concedit a aquells que hagin passat a la reserva de forma merescuda.


5.4 Nacions unides - Participació amplia en una campanya on l’unitat actuï sota l'empara de les Nacions Unides

5.5 OTAN - Participació amplia en una campanya dins d’una unitat de l'OTAN -no americana- (britànics, francesos o alemanys).

5.6 Vergonya de Takistan
Cinta que s'atorga a un membre el qual hagi violat alguna de les normes de participació a les partides. El nom de la cinta ve per una partida amb un final vergonyós que es va jugar al mapa de Takistan.

5.7 Vergonya de Kujari
Cinta que s'atorga a un membre el qual hagi comès una errada accidental amb explosius que comporti la mort de companys. El nom de la cinta ve per una partida amb un final molt explosiu que es va fer a Kujari.

5.8 Vergonya de Tobruk "el Limoncello mata"
Cinta que s'atorga a un membre el qual hagi participat en una missió notablement intoxicat (alcohol i/o drogues). 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,881
86
48
#7
A. Insignies

Aquestes insignies es col·loquen a sobre les barres de cintes.

A.1 Bussejador de combat - Participar en una missió on hi hagi una inserció amb equipament de busseigA.2 Ales de paracaigudista de plata - Participar en una missió on hi hagi una inserció amb paracaigudes.A.3 Ales de paracaigudista d'or - Participar 3 missions on hi hagi una inserció amb paracaigudes. Substitueix les de plata.

 
M'agrades: Vini i Copess
Status
No està obert per a més respostes.