Important Requisits mínims de missions

Status
No està obert per a més respostes.

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1
Requisits mínims de missions

En aquest grup cerquem un nivell de realisme i qualitat alt, per tant, aquestes son els requisits mínims que han de complir les missions que editeu per a ser valides pel grup.

Dificultat estàndard

Dintre del grup tenim una dificultat estàndard establerta, i una configuració d'addons obligatoria. Qualsevol cosa per sota d'aquest nivell no és considera valid.

A més tenim una configuració prefixada per l'ACE 3, que s'ha de fer servir a les missions.

Heu de copiar la configuració següent i dins l'editor EDEN (i amb la missió carregada) heu d'anar a Settings -> Addon options i fer clic a Import.

Codi:
/*

  cba_settings.sqf - Template Mission by MistyRonin

  Description:

    Load CBA & ACE settings

    Requires this line in description.ext
    "cba_settings_hasSettingsFile = 1;"

  Last Mod: 7th January 2020

*/

// ACE Advanced Ballistics
force ace_advanced_ballistics_ammoTemperatureEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_barrelLengthInfluenceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_bulletTraceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_enabled = true;
force ace_advanced_ballistics_muzzleVelocityVariationEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_simulationInterval = 0.05;

// ACE Advanced Fatigue
force ace_advanced_fatigue_enabled = true;
force ace_advanced_fatigue_enableStaminaBar = false;
ace_advanced_fatigue_fadeStaminaBar = false;
force ace_advanced_fatigue_loadFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_performanceFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_recoveryFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_swayFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_terrainGradientFactor = 1;

// ACE Advanced Throwing
ace_advanced_throwing_enabled = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUp = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUpAttached = true;
ace_advanced_throwing_showMouseControls = true;
ace_advanced_throwing_showThrowArc = true;

// ACE Arsenal
force ace_arsenal_allowDefaultLoadouts = true;
force ace_arsenal_allowSharedLoadouts = true;
ace_arsenal_camInverted = false;
force ace_arsenal_enableIdentityTabs = true;
ace_arsenal_enableModIcons = true;
ace_arsenal_EnableRPTLog = false;
ace_arsenal_fontHeight = 4.5;

// ACE Artillery
force ace_artillerytables_advancedCorrections = false;
force ace_artillerytables_disableArtilleryComputer = false;
force ace_mk6mortar_airResistanceEnabled = false;
force ace_mk6mortar_allowCompass = true;
force ace_mk6mortar_allowComputerRangefinder = true;
force ace_mk6mortar_useAmmoHandling = false;

// ACE Captives
force ace_captives_allowHandcuffOwnSide = true;
force ace_captives_allowSurrender = true;
force ace_captives_requireSurrender = 1;
force ace_captives_requireSurrenderAi = false;

// ACE Common
force ace_common_allowFadeMusic = true;
force ace_common_checkPBOsAction = 0;
force ace_common_checkPBOsCheckAll = false;
force ace_common_checkPBOsWhitelist = "[]";
ace_common_displayTextColor = [0,0,0,0.1];
ace_common_displayTextFontColor = [1,1,1,1];
ace_common_settingFeedbackIcons = 1;
ace_common_settingProgressBarLocation = 0;
force ace_noradio_enabled = true;
ace_parachute_hideAltimeter = true;

// ACE Cook off
force ace_cookoff_ammoCookoffDuration = 1;
force ace_cookoff_enable = 0;
force ace_cookoff_enableAmmobox = true;
force ace_cookoff_enableAmmoCookoff = true;
force ace_cookoff_probabilityCoef = 1;

// ACE Crew Served Weapons
force ace_csw_ammoHandling = 2;
force ace_csw_defaultAssemblyMode = false;
ace_csw_dragAfterDeploy = false;
force ace_csw_handleExtraMagazines = true;
force ace_csw_progressBarTimeCoefficent = 1;

// ACE Explosives
force ace_explosives_explodeOnDefuse = true;
force ace_explosives_punishNonSpecialists = true;
force ace_explosives_requireSpecialist = true;

// ACE Fragmentation Simulation
force ace_frag_enabled = true;
force ace_frag_maxTrack = 10;
force ace_frag_maxTrackPerFrame = 10;
force ace_frag_reflectionsEnabled = false;
force ace_frag_spallEnabled = false;

// ACE Goggles
ace_goggles_effects = 2;
ace_goggles_showClearGlasses = true;
ace_goggles_showInThirdPerson = false;

// ACE Hearing
force ace_hearing_autoAddEarplugsToUnits = true;
ace_hearing_disableEarRinging = false;
force ace_hearing_earplugsVolume = 0.5;
force ace_hearing_enableCombatDeafness = true;
force ace_hearing_enabledForZeusUnits = false;
force ace_hearing_unconsciousnessVolume = 0.4;

// ACE Interaction
force ace_interaction_disableNegativeRating = true;
ace_interaction_enableMagazinePassing = true;
force ace_interaction_enableTeamManagement = true;

// ACE Interaction Menu
ace_gestures_showOnInteractionMenu = 2;
ace_interact_menu_actionOnKeyRelease = true;
ace_interact_menu_addBuildingActions = false;
ace_interact_menu_alwaysUseCursorInteraction = false;
ace_interact_menu_alwaysUseCursorSelfInteraction = true;
ace_interact_menu_colorShadowMax = [0,0,0,1];
ace_interact_menu_colorShadowMin = [0,0,0,0.25];
ace_interact_menu_colorTextMax = [1,1,1,1];
ace_interact_menu_colorTextMin = [1,1,1,0.25];
ace_interact_menu_cursorKeepCentered = false;
ace_interact_menu_cursorKeepCenteredSelfInteraction = false;
ace_interact_menu_menuAnimationSpeed = 0;
ace_interact_menu_menuBackground = 0;
ace_interact_menu_menuBackgroundSelf = 0;
ace_interact_menu_selectorColor = [1,0,0];
ace_interact_menu_shadowSetting = 2;
ace_interact_menu_textSize = 2;
ace_interact_menu_useListMenu = true;
ace_interact_menu_useListMenuSelf = false;

// ACE Logistics
force ace_cargo_enable = true;
force ace_cargo_loadTimeCoefficient = 5;
force ace_cargo_paradropTimeCoefficent = 2.5;

force ace_rearm_distance = 20;
force ace_rearm_level = 0;
force ace_rearm_supply = 1;

force ace_refuel_hoseLength = 12;
force ace_refuel_rate = 1;

force ace_repair_addSpareParts = true;
force ace_repair_autoShutOffEngineWhenStartingRepair = false;
force ace_repair_consumeItem_toolKit = 0;

ace_repair_displayTextOnRepair = true;

force ace_repair_engineerSetting_fullRepair = 2;
force ace_repair_engineerSetting_repair = 1;
force ace_repair_engineerSetting_wheel = 0;
force ace_repair_fullRepairLocation = 2;
force ace_repair_fullRepairRequiredItems = ["ToolKit"];
force ace_repair_miscRepairRequiredItems = ["ToolKit"];
force ace_repair_repairDamageThreshold = 0.6;
force ace_repair_repairDamageThreshold_engineer = 0.4;
force ace_repair_wheelRepairRequiredItems = [];

// ACE Magazine Repack
force ace_magazinerepack_timePerAmmo = 1.5;
force ace_magazinerepack_timePerBeltLink = 8;
force ace_magazinerepack_timePerMagazine = 2;

// ACE Map
force ace_map_BFT_Enabled = false;
force ace_map_BFT_HideAiGroups = false;
force ace_map_BFT_Interval = 1;
force ace_map_BFT_ShowPlayerNames = false;
force ace_map_DefaultChannel = -1;
force ace_map_mapGlow = true;
force ace_map_mapIllumination = true;
force ace_map_mapLimitZoom = false;
force ace_map_mapShake = true;
force ace_map_mapShowCursorCoordinates = false;
ace_markers_moveRestriction = 0;

// ACE Map Gestures
ace_map_gestures_defaultColor = [1,0.88,0,0.7];
ace_map_gestures_defaultLeadColor = [1,0.88,0,0.95];
force ace_map_gestures_enabled = true;
force ace_map_gestures_interval = 0.03;
force ace_map_gestures_maxRange = 7;
ace_map_gestures_nameTextColor = [0.2,0.2,0.2,0.3];

// ACE Map Tools
ace_maptools_drawStraightLines = true;
ace_maptools_rotateModifierKey = 1;

// ACE Medical

force ace_medical_ai_enabledFor = 2;

force ace_medical_bleedingCoefficient = 0.8;
force ace_medical_blood_bloodLifetime = 900;
force ace_medical_blood_enabledFor = 2;
force ace_medical_blood_maxBloodObjects = 500;

force ace_medical_fatalDamageSource = 0;
force ace_medical_feedback_painEffectType = 0;
force ace_medical_fractures = 2;
force ace_medical_limping = 1;

ace_medical_gui_enableActions = 0;

force ace_medical_gui_enableMedicalMenu = 1;
force ace_medical_gui_enableSelfActions = true;
force ace_medical_gui_maxDistance = 3;
force ace_medical_gui_openAfterTreatment = true;
force ace_medical_ivFlowRate = 2;

force ace_medical_painCoefficient = 2;
force ace_medical_AIDamageThreshold = 1;
force ace_medical_playerDamageThreshold = 5;

force ace_medical_spontaneousWakeUpChance = 0.05;
force ace_medical_spontaneousWakeUpEpinephrineBoost = 1;

force ace_medical_statemachine_AIUnconsciousness = true;
force ace_medical_statemachine_cardiacArrestTime = 300;
force ace_medical_statemachine_fatalInjuriesAI = 0;
force ace_medical_statemachine_fatalInjuriesPlayer = 0;

force ace_medical_treatment_advancedBandages = true;
force ace_medical_treatment_advancedDiagnose = true;
force ace_medical_treatment_advancedMedication = true;
force ace_medical_treatment_allowLitterCreation = true;
force ace_medical_treatment_allowSelfIV = 1;
force ace_medical_treatment_allowSelfStitch = 1;
force ace_medical_treatment_allowSharedEquipment = 1;
force ace_medical_treatment_clearTraumaAfterBandage = false;
force ace_medical_treatment_consumePAK = 1;
force ace_medical_treatment_consumeSurgicalKit = 0;
force ace_medical_treatment_convertItems = 0;
force ace_medical_treatment_cprSuccessChance = 0.75;
force ace_medical_treatment_holsterRequired = 2;
force ace_medical_treatment_litterCleanupDelay = 600;

force ace_medical_treatment_locationEpinephrine = 0;
force ace_medical_treatment_locationPAK = 3;
force ace_medical_treatment_locationsBoostTraining = true;
force ace_medical_treatment_locationSurgicalKit = 0;

force ace_medical_treatment_maxLitterObjects = 500;

force ace_medical_treatment_medicEpinephrine = 0;
force ace_medical_treatment_medicPAK = 2;
force ace_medical_treatment_medicSurgicalKit = 1;
force ace_medical_treatment_timeCoefficientPAK = 1;
force ace_medical_treatment_woundReopening = true;

// ACE Name Tags
ace_nametags_defaultNametagColor = [0.77,0.51,0.08,1];
ace_nametags_nametagColorBlue = [0.67,0.67,1,1];
ace_nametags_nametagColorGreen = [0.67,1,0.67,1];
ace_nametags_nametagColorMain = [1,1,1,1];
ace_nametags_nametagColorRed = [1,0.67,0.67,1];
ace_nametags_nametagColorYellow = [1,1,0.67,1];
force ace_nametags_playerNamesMaxAlpha = 0.8;
force ace_nametags_playerNamesViewDistance = 5;
force ace_nametags_showCursorTagForVehicles = false;
ace_nametags_showNamesForAI = false;
ace_nametags_showPlayerNames = 1;
ace_nametags_showPlayerRanks = true;
ace_nametags_showSoundWaves = 1;
ace_nametags_showVehicleCrewInfo = true;
ace_nametags_tagSize = 2;

// ACE Nightvision
force ace_nightvision_aimDownSightsBlur = 0.0861546;
force ace_nightvision_disableNVGsWithSights = false;
force ace_nightvision_effectScaling = 0.1;
force ace_nightvision_fogScaling = 0;
force ace_nightvision_noiseScaling = 0;
ace_nightvision_shutterEffects = true;

// ACE Overheating
ace_overheating_displayTextOnJam = true;
force ace_overheating_enabled = true;
force ace_overheating_overheatingDispersion = true;
ace_overheating_showParticleEffects = true;
ace_overheating_showParticleEffectsForEveryone = false;
force ace_overheating_unJamFailChance = 0.1;
force ace_overheating_unJamOnreload = false;

// ACE Pointing
force ace_finger_enabled = true;
ace_finger_indicatorColor = [0.83,0.68,0.21,0.75];
ace_finger_indicatorForSelf = true;
force ace_finger_maxRange = 4;

// ACE Pylons
force ace_pylons_enabledForZeus = true;
force ace_pylons_enabledFromAmmoTrucks = true;
force ace_pylons_rearmNewPylons = false;
force ace_pylons_requireEngineer = false;
force ace_pylons_requireToolkit = true;
force ace_pylons_searchDistance = 15;
force ace_pylons_timePerPylon = 5;

// ACE Quick Mount
force ace_quickmount_distance = 3;
force ace_quickmount_enabled = true;
ace_quickmount_enableMenu = 3;
ace_quickmount_priority = 0;
force ace_quickmount_speed = 18;

// ACE Respawn
force ace_respawn_removeDeadBodiesDisconnected = true;
force ace_respawn_savePreDeathGear = false;

// ACE Scopes
force ace_scopes_correctZeroing = true;
force ace_scopes_deduceBarometricPressureFromTerrainAltitude = false;
force ace_scopes_defaultZeroRange = 100;
force ace_scopes_enabled = true;
force ace_scopes_forceUseOfAdjustmentTurrets = false;
force ace_scopes_overwriteZeroRange = false;
force ace_scopes_simplifiedZeroing = false;
ace_scopes_useLegacyUI = false;
force ace_scopes_zeroReferenceBarometricPressure = 1013.25;
force ace_scopes_zeroReferenceHumidity = 0;
force ace_scopes_zeroReferenceTemperature = 15;

// ACE Spectator
force ace_spectator_enableAI = false;
ace_spectator_maxFollowDistance = 5;
force ace_spectator_restrictModes = 0;
force ace_spectator_restrictVisions = 0;

// ACE Switch Units
force ace_switchunits_enableSafeZone = true;
force ace_switchunits_enableSwitchUnits = false;
force ace_switchunits_safeZoneRadius = 100;
force ace_switchunits_switchToCivilian = false;
force ace_switchunits_switchToEast = false;
force ace_switchunits_switchToIndependent = false;
force ace_switchunits_switchToWest = false;

// ACE Uncategorized
force ace_fastroping_requireRopeItems = false;
force ace_gforces_enabledFor = 1;
force ace_hitreactions_minDamageToTrigger = 0.1;
ace_inventory_inventoryDisplaySize = 0;
force ace_laser_dispersionCount = 2;
force ace_microdagr_mapDataAvailable = 2;
force ace_microdagr_waypointPrecision = 3;
ace_optionsmenu_showNewsOnMainMenu = true;
force ace_overpressure_distanceCoefficient = 1;
ace_tagging_quickTag = 1;

// ACE User Interface
force ace_ui_allowSelectiveUI = true;
ace_ui_ammoCount = false;
ace_ui_ammoType = true;
ace_ui_commandMenu = true;
ace_ui_firingMode = true;
ace_ui_groupBar = false;
ace_ui_gunnerAmmoCount = true;
ace_ui_gunnerAmmoType = true;
ace_ui_gunnerFiringMode = true;
ace_ui_gunnerLaunchableCount = true;
ace_ui_gunnerLaunchableName = true;
ace_ui_gunnerMagCount = true;
ace_ui_gunnerWeaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_gunnerWeaponName = true;
ace_ui_gunnerWeaponNameBackground = true;
ace_ui_gunnerZeroing = true;
ace_ui_magCount = true;
ace_ui_soldierVehicleWeaponInfo = true;
ace_ui_staminaBar = true;
ace_ui_stance = true;
ace_ui_throwableCount = true;
ace_ui_throwableName = true;
ace_ui_vehicleAltitude = true;
ace_ui_vehicleCompass = true;
ace_ui_vehicleDamage = true;
ace_ui_vehicleFuelBar = true;
ace_ui_vehicleInfoBackground = true;
ace_ui_vehicleName = true;
ace_ui_vehicleNameBackground = true;
ace_ui_vehicleRadar = true;
ace_ui_vehicleSpeed = true;
ace_ui_weaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_weaponName = true;
ace_ui_weaponNameBackground = true;
ace_ui_zeroing = true;

// ACE Vehicle Lock
force ace_vehiclelock_defaultLockpickStrength = 10;
force ace_vehiclelock_lockVehicleInventory = false;
force ace_vehiclelock_vehicleStartingLockState = -1;

// ACE Vehicles
ace_vehicles_hideEjectAction = true;
force ace_vehicles_keepEngineRunning = false;

// ACE View Distance Limiter
force ace_viewdistance_enabled = true;
force ace_viewdistance_limitViewDistance = 10000;
ace_viewdistance_objectViewDistanceCoeff = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceAirVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceLandVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceOnFoot = 0;

// ACE Weapons
ace_common_persistentLaserEnabled = false;
force ace_laserpointer_enabled = true;
ace_reload_displayText = true;
ace_reload_showCheckAmmoSelf = false;
ace_weaponselect_displayText = true;

// ACE Weather
force ace_weather_enabled = true;
ace_weather_showCheckAirTemperature = true;
force ace_weather_updateInterval = 60;
force ace_weather_windSimulation = true;

// ACE Wind Deflection
force ace_winddeflection_enabled = true;
force ace_winddeflection_simulationInterval = 0.05;
force ace_winddeflection_vehicleEnabled = true;

// ACE Zeus
force ace_zeus_autoAddObjects = false;
force ace_zeus_canCreateZeus = -1;
force ace_zeus_radioOrdnance = false;
force ace_zeus_remoteWind = false;
force ace_zeus_revealMines = 0;
force ace_zeus_zeusAscension = false;
force ace_zeus_zeusBird = false;

// CBA UI
cba_ui_notifyLifetime = 4;
cba_ui_StorePasswords = 1;

// CBA Weapons
cba_disposable_dropUsedLauncher = 2;
force cba_disposable_replaceDisposableLauncher = true;
cba_events_repetitionMode = 1;
cba_optics_usePipOptics = true;

// ACEX Headless
force acex_headless_delay = 15;
force acex_headless_enabled = true;
force acex_headless_endMission = 0;
force acex_headless_log = false;

// ACEX Seure
force acex_sitting_enable = true;

// ACEX Restricció visual
force acex_viewrestriction_mode = 1;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveAir = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveFoot = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveLand = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveSea = 0;

// ACEX Volum
acex_volume_enabled = false;
acex_volume_fadeDelay = 1;
acex_volume_lowerInVehicles = false;
acex_volume_reduction = 5;
acex_volume_remindIfLowered = false;
acex_volume_showNotification = true;

// ACRE2

acre_sys_core_postmixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_premixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_spectatorVolume = 1;
acre_sys_core_unmuteClients = true;

force acre_sys_core_fullDuplex = false;
force acre_sys_core_ignoreAntennaDirection = false;
force acre_sys_core_interference = true;
force acre_sys_core_revealToAI = true;
force acre_sys_core_terrainLoss = 0.9;
force acre_sys_core_ts3ChannelName = "";
force acre_sys_core_ts3ChannelPassword = "";
force acre_sys_core_ts3ChannelSwitch = true;
Addons

S'han de fer servir obligatoriament els presets d'addons dels servidors.

Bugs

Les missions han d'estar testades i exemptes d'errors greus. Si una missió no s'ha provat abans de jugar-la, en la seva ultima versió, llavors no és valida. S'entén que sempre poden sorgir errors imprevistos, però mai és justificable que sigui per falta de proves.
Jugar missions amb molts problemes frustra als companys i treuen les ganes de participar a les següents.

Briefing

Totes les missions han d'anar acompanyades d'un briefing al fòrum. No cal omplir-ho tot, però si els punts obligatoris.

Mode de missió

Les missions oficials seran sempre en mode cooperatiu. S'enten com a cooperatiu jugadors vs la IA o jugadors vs Zeus. Altres modes es reservaran per missions no oficials o per missions externes.

Temàtica

Som un grup de simulació militar moderna i històrica, per tant aquestes seran les úniques temàtiques oficials. Es requereix que els editors basin les seves missions en unitats militars reals especialitzades en reconeixement (incloent operacions especials) d'E.U.A, Regne Unit, França, Alemanya i nòrdics. (amb organització i equipament ben documentat), amb prioritat als U.S. Marines Recon (aquí teniu informació sobre aquests).

Qualsevol missió que no formi part d'un argument realista i plausible (històric o actual), és considerada una missió no oficial. Poden jugar-se fora dels dies de missió oficial, i no tenen prioritat sobre les altres.

Missió Off-Topic pot ser qualsevol tipus: Star Wars/Star Trek, zombies, futurista, Predator, Cursa de cotxes, CTF...
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#2
Actualització 26 de maig de 2018: Canvis a la configuració d'ACE.
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#3
Actualització 1 de juny de 2018: Canvis a la configuració ACE (visió nocturna + menú mèdic)
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#4
Actualització 5 de juny de 2018: Canvis a la configuració ACE (visió nocturna)
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#6
Actualització 30 d'octubre de 2018: Afegides línies per ADV Splint (està en proves)
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#7
Actualització 22 de gener de 2019
@ Ara els metges poden cosir a qualsevol localització.
- Eliminat definitivament el ADV Splint degut a errors.
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#8
Actualització 31 de gener de 2019
@ Augmentada a 3 metres la distància per emprar el menú mèdic de l'ACE.
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,619
30
48
#9
Actualització 7 de gener de 2020
@ Introduides les variables del nou sistema mèdic. (versió en proves)
 
Status
No està obert per a més respostes.