Important Requisits mínims de missions

Status
No està obert per a més respostes.

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
#1
Requisits mínims de missions

En aquest grup cerquem un nivell de realisme i qualitat alt, per tant, aquestes son els requisits mínims que han de complir les missions que editeu per a ser valides pel grup.

Dificultat estàndard

Dintre del grup tenim una dificultat estàndard establerta, i una configuració d'addons obligatoria. Qualsevol cosa per sota d'aquest nivell no és considera valid.

A més tenim una configuració prefixada per l'ACE 3, que s'ha de fer servir a les missions.

Heu de copiar la configuració següent i dins l'editor EDEN (i amb la missió carregada) heu d'anar a Settings -> Addon options i fer clic a Import.

Codi:
/*

  cba_settings.sqf - Template Mission by MistyRonin

  Description:

    Load CBA & ACE settings

    Requires this line in description.ext
    "cba_settings_hasSettingsFile = 1;"

*/

// ACE Mèdic

force ace_medical_level = 2;

force ace_medical_medicSetting = 2;
force ace_medical_medicSetting_Epi = 1;
force ace_medical_medicSetting_Medkit = 1;
force ace_medical_medicSetting_PainVisualization = 2;
force ace_medical_medicSetting_PAK = 1;
force ace_medical_medicSetting_SurgicalKit = 1;

force ace_medical_advancedBandages = true;
force ace_medical_advancedDiagnose = true;
force ace_medical_advancedMedication = true;

force ace_medical_playerDamageThreshold = 5;
force ace_medical_AIDamageThreshold = 1.05;

force ace_medical_ai_enabledFor = 2;

force ace_medical_allowSelfIV = 1;
force ace_medical_allowUnconsciousAnimationOnTreatment = true;

force ace_medical_bleedingCoefficient = 0.8;
force ace_medical_blood_enabledFor = 2;

force ace_medical_cardiacArrestTime = 300;
force ace_medical_cardiacArrestTimeHigh = 300;
force ace_medical_cardiacArrestTimeLow = 300;

force ace_medical_consumeItem_Medkit = 1;
force ace_medical_consumeItem_PAK = 0;
force ace_medical_consumeItem_SurgicalKit = 0;

force ace_medical_CPRcreatesPulse = true;
force ace_medical_enableScreams = true;
force ace_medical_enableAdvancedWounds = true;
force ace_medical_painIsOnlySuppressed = true;

force ace_medical_fatalInjuryCondition = 0;
force ace_medical_fatalInjuryConditionAI = true;
force ace_medical_increaseTrainingInLocations = true;
force ace_medical_ivFlowRate = 2;

force ace_medical_allowLitterCreation = true;
force ace_medical_litterCleanUpDelay = -1;
force ace_medical_litterSimulationDetail = 3;

force ace_medical_MedkitTime = 0;

force ace_medical_menu_allow = 1;
force ace_medical_menu_maxRange = 3;
force ace_medical_menu_openAfterTreatment = true;
force ace_medical_menu_useMenu = 1;
force ace_medical_menuTypeStyle = 0;

force ace_medical_painCoefficient = 2;
force ace_medical_PAKTime = 0;
force ace_medical_remainingDamage_Medkit = 0.1;
force ace_medical_showPainInMenu = true;
force ace_medical_spontaneousWakeUpChance = 0.1;
force ace_medical_unconsciousConditionAI = true;

force ace_medical_useLocation_Epi = 0;
force ace_medical_useLocation_Medkit = 3;
force ace_medical_useLocation_PAK = 0; // 0 no need, 1. 3 = vehicles/facilities
force ace_medical_useLocation_SurgicalKit = 0;

force ace_medical_woundReopening = true;
force ace_medical_ui_painEffectType = 0;

force ace_medical_preventInstaDeath = false;

force ace_medical_enableRevive = 0;
force ace_medical_maxReviveTime = 500;
force ace_medical_amountOfReviveLives = -1;

// ACE Bal·lística avançada
force ace_advanced_ballistics_ammoTemperatureEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_barrelLengthInfluenceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_bulletTraceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_enabled = true;
force ace_advanced_ballistics_muzzleVelocityVariationEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_simulationInterval = 0.05;

// ACE Fatiga avançada
force ace_advanced_fatigue_enabled = true;
ace_advanced_fatigue_enableStaminaBar = true;
force ace_advanced_fatigue_loadFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_performanceFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_recoveryFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_terrainGradientFactor = 1;

// ACE Advanced Throwing
ace_advanced_throwing_enabled = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUp = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUpAttached = true;
ace_advanced_throwing_showMouseControls = true;
ace_advanced_throwing_showThrowArc = true;

// ACE Arsenal
force ace_arsenal_allowDefaultLoadouts = true;
force ace_arsenal_allowSharedLoadouts = true;
ace_arsenal_camInverted = false;
force ace_arsenal_enableIdentityTabs = true;
ace_arsenal_enableModIcons = true;
ace_arsenal_EnableRPTLog = false;
ace_arsenal_fontHeight = 4.5;

// ACE Captius
force ace_captives_allowHandcuffOwnSide = true;
force ace_captives_allowSurrender = true;
force ace_captives_requireSurrender = 2;
force ace_captives_requireSurrenderAi = false;

// ACE Comú
force ace_common_allowFadeMusic = true;
force ace_common_checkPBOsAction = 0;
force ace_common_checkPBOsCheckAll = false;
force ace_common_checkPBOsWhitelist = "[]";
ace_common_displayTextColor = [0,0,0,0.1];
ace_common_displayTextFontColor = [1,1,1,1];
ace_common_settingFeedbackIcons = 1;
ace_common_settingProgressBarLocation = 0;
force ace_noradio_enabled = true;
ace_parachute_hideAltimeter = true;

// ACE Explosions de vehicles amb detonacions extra
force ace_cookoff_ammoCookoffDuration = 1;
force ace_cookoff_enable = false;
force ace_cookoff_enableAmmobox = true;
force ace_cookoff_enableAmmoCookoff = true;
force ace_cookoff_probabilityCoef = 1;

// ACE Explosius
force ace_explosives_explodeOnDefuse = true;
force ace_explosives_punishNonSpecialists = true;
force ace_explosives_requireSpecialist = true;

// ACE Simulació de fragmentació
force ace_frag_enabled = true;
force ace_frag_maxTrack = 10;
force ace_frag_maxTrackPerFrame = 10;
force ace_frag_reflectionsEnabled = true;
force ace_frag_spallEnabled = true;

// ACE Visió Nocturna
force ace_nightvision_aimDownSightsBlur = 0.0861546;
force ace_nightvision_disableNVGsWithSights = false;
force force ace_nightvision_effectScaling = 0.1;
force force ace_nightvision_fogScaling = 0;
force force ace_nightvision_noiseScaling = 0;
ace_nightvision_shutterEffects = true;

// ACE Ulleres
force ace_goggles_effects = 2; // should be disabled
ace_goggles_showInThirdPerson = false;

// ACE Escolta
force ace_hearing_autoAddEarplugsToUnits = true;
ace_hearing_disableEarRinging = false;
force ace_hearing_earplugsVolume = 0.5;
force ace_hearing_enableCombatDeafness = true;
force ace_hearing_enabledForZeusUnits = true;
force ace_hearing_unconsciousnessVolume = 0.4;

// ACE Interacció
force ace_interaction_disableNegativeRating = false;
ace_interaction_enableMagazinePassing = true;
force ace_interaction_enableTeamManagement = true;

// ACE Sobreescalfament
ace_overheating_displayTextOnJam = true;
force ace_overheating_enabled = true;
force ace_overheating_overheatingDispersion = true;
ace_overheating_showParticleEffects = true;
ace_overheating_showParticleEffectsForEveryone = false;
force ace_overheating_unJamFailChance = 0.1;
force ace_overheating_unJamOnreload = false;

// ACE Apuntar
force ace_finger_enabled = true;
ace_finger_indicatorColor = [0.83,0.68,0.21,0.75];
ace_finger_indicatorForSelf = true;
force ace_finger_maxRange = 4;

// ACE Pylons
force ace_pylons_enabled = true;
force ace_pylons_rearmNewPylons = false;
force ace_pylons_requireEngineer = true;
force ace_pylons_requireToolkit = true;
force ace_pylons_searchDistance = 15;
force ace_pylons_timePerPylon = 5;

// ACE Quick Mount
force ace_quickmount_distance = 3;
ace_quickmount_enabled = false;
ace_quickmount_priority = 0;
force ace_quickmount_speed = 18;

// ACE Rearmar
force ace_rearm_level = 0; //2
force ace_rearm_supply = 1;

// ACE Respawnejar
force ace_respawn_removeDeadBodiesDisconnected = false; // true
force ace_respawn_savePreDeathGear = false;

// ACE Mires / òptiques
force ace_scopes_correctZeroing = true;
force ace_scopes_deduceBarometricPressureFromTerrainAltitude = false;
force ace_scopes_defaultZeroRange = 100;
force ace_scopes_enabled = true;
force ace_scopes_forceUseOfAdjustmentTurrets = true;
force ace_scopes_overwriteZeroRange = true;
force ace_scopes_simplifiedZeroing = false;
ace_scopes_useLegacyUI = false;
force ace_scopes_zeroReferenceBarometricPressure = 1013.25;
force ace_scopes_zeroReferenceHumidity = 0;
force ace_scopes_zeroReferenceTemperature = 15;

// ACE Spectator
force ace_spectator_enableAI = true;
force ace_spectator_restrictModes = 0;
force ace_spectator_restrictVisions = 0;

// ACE Switch Units
force ace_switchunits_enableSafeZone = true;
force ace_switchunits_enableSwitchUnits = false;
force ace_switchunits_safeZoneRadius = 100;
force ace_switchunits_switchToCivilian = false;
force ace_switchunits_switchToEast = false;
force ace_switchunits_switchToIndependent = false;
force ace_switchunits_switchToWest = false;

// ACE Tagging
ace_tagging_quickTag = 1;

// ACE Uncategorized
force ace_gforces_enabledFor = 1;
force ace_hitreactions_minDamageToTrigger = 0.1;
ace_inventory_inventoryDisplaySize = 0;
force ace_laser_dispersionCount = 2;
force ace_microdagr_mapDataAvailable = 2; // 2
ace_optionsmenu_showNewsOnMainMenu = true;
force ace_overpressure_distanceCoefficient = 1;

// ACE User Interface
force ace_ui_allowSelectiveUI = true;
ace_ui_ammoCount = false;
ace_ui_ammoType = true;
ace_ui_commandMenu = true;
ace_ui_firingMode = true;
ace_ui_groupBar = false;
ace_ui_gunnerAmmoCount = true;
ace_ui_gunnerAmmoType = true;
ace_ui_gunnerFiringMode = true;
ace_ui_gunnerLaunchableCount = true;
ace_ui_gunnerLaunchableName = true;
ace_ui_gunnerMagCount = true;
ace_ui_gunnerWeaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_gunnerWeaponName = true;
ace_ui_gunnerWeaponNameBackground = true;
ace_ui_gunnerZeroing = true;
ace_ui_magCount = true;
ace_ui_soldierVehicleWeaponInfo = true;
ace_ui_staminaBar = true;
ace_ui_stance = true;
ace_ui_throwableCount = true;
ace_ui_throwableName = true;
ace_ui_vehicleAltitude = true;
ace_ui_vehicleCompass = true;
ace_ui_vehicleDamage = true;
ace_ui_vehicleFuelBar = true;
ace_ui_vehicleInfoBackground = true;
ace_ui_vehicleName = true;
ace_ui_vehicleNameBackground = true;
ace_ui_vehicleRadar = true;
ace_ui_vehicleSpeed = true;
ace_ui_weaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_weaponName = true;
ace_ui_weaponNameBackground = true;
ace_ui_zeroing = true;

// ACE tancament de vehicles
force ace_vehiclelock_defaultLockpickStrength = 10;
force ace_vehiclelock_lockVehicleInventory = true;
force ace_vehiclelock_vehicleStartingLockState = -1;

// ACE Limitador de distància visual
force ace_viewdistance_enabled = true;
force ace_viewdistance_limitViewDistance = 10000;
ace_viewdistance_objectViewDistanceCoeff = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceAirVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceLandVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceOnFoot = 0;

// ACE Armes
ace_common_persistentLaserEnabled = true;
force ace_laserpointer_enabled = true;
ace_reload_displayText = true;
ace_weaponselect_displayText = true;

// ACE Meteorologia
force ace_weather_enabled = true;
force ace_weather_updateInterval = 60;
force ace_weather_windSimulation = true;

// ACE Vent
force ace_winddeflection_enabled = true;
force ace_winddeflection_simulationInterval = 0.05;
force ace_winddeflection_vehicleEnabled = true;

// ACE Zeus
force ace_zeus_autoAddObjects = true;
force ace_zeus_radioOrdnance = false;
force ace_zeus_remoteWind = false;
force ace_zeus_revealMines = 0;
force ace_zeus_zeusAscension = false;
force ace_zeus_zeusBird = false;

// ACEX Headless
force acex_headless_delay = 15;
force acex_headless_enabled = true;
force acex_headless_endMission = 0;
force acex_headless_log = false;

// ACEX Seure
force acex_sitting_enable = true;

// ACEX Restricció visual
force acex_viewrestriction_mode = 1;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveAir = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveFoot = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveLand = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveSea = 0;

// ACEX Volum
acex_volume_enabled = false;
acex_volume_fadeDelay = 1;
acex_volume_lowerInVehicles = false;
acex_volume_reduction = 5;
acex_volume_remindIfLowered = false;
acex_volume_showNotification = true;

// ACRE2

acre_sys_core_postmixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_premixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_spectatorVolume = 1;
acre_sys_core_unmuteClients = true;

force acre_sys_core_fullDuplex = false;
force acre_sys_core_ignoreAntennaDirection = false;
force acre_sys_core_interference = true;
force acre_sys_core_revealToAI = true;
force acre_sys_core_terrainLoss = 0.9;
force acre_sys_core_ts3ChannelName = "";
force acre_sys_core_ts3ChannelPassword = "";
force acre_sys_core_ts3ChannelSwitch = true;
Addons

S'han de fer servir obligatoriament els presets d'addons dels servidors.

Bugs

Les missions han d'estar testades i exemptes d'errors greus. Si una missió no s'ha provat abans de jugar-la, en la seva ultima versió, llavors no és valida. S'entén que sempre poden sorgir errors imprevistos, però mai és justificable que sigui per falta de proves.
Jugar missions amb molts problemes frustra als companys i treuen les ganes de participar a les següents.

Briefing

Totes les missions han d'anar acompanyades d'un briefing al fòrum. No cal omplir-ho tot, però si els punts obligatoris.

Mode de missió

Les missions oficials seran sempre en mode cooperatiu. S'enten com a cooperatiu jugadors vs la IA o jugadors vs Zeus. Altres modes es reservaran per missions no oficials o per missions externes.

Temàtica

Som un grup de simulació militar moderna i històrica, per tant aquestes seran les úniques temàtiques oficials. Es requereix que els editors basin les seves missions en unitats militars o paramilitars reals (amb organització i equipament ben documentat), amb prioritat als Marines Recon (aquí teniu informació sobre aquests). Es permet excepcionalment emprar unitats inventades sempre hi quan estiguin basades fortament en unitats reals.

Qualsevol missió que no formi part d'un argument realista i plausible (històric o actual), és considerada una missió no oficial. Poden jugar-se fora dels dies de missió oficial, i no tenen prioritat sobre les altres.

Missió Off-Topic pot ser qualsevol tipus: Star Wars/Star Trek, zombies, futurista, Predator, Cursa de cotxes, CTF...
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,540
24
38
#2
Actualització 26 de maig de 2018: Canvis a la configuració d'ACE.
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,540
24
38
#3
Actualització 1 de juny de 2018: Canvis a la configuració ACE (visió nocturna + menú mèdic)
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,540
24
38
#4
Actualització 5 de juny de 2018: Canvis a la configuració ACE (visió nocturna)
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,540
24
38
#6
Actualització 30 d'octubre de 2018: Afegides línies per ADV Splint (està en proves)
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,540
24
38
#7
Actualització 22 de gener de 2019
@ Ara els metges poden cosir a qualsevol localització.
- Eliminat definitivament el ADV Splint degut a errors.
 

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,540
24
38
#8
Actualització 31 de gener de 2019
@ Augmentada a 3 metres la distància per emprar el menú mèdic de l'ACE.
 
Status
No està obert per a més respostes.