Normes Normativa de la comunitat

Status
No està obert per a més respostes.

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1
Principis de la Comunitat
 • Cavallers del Cel és una comunitat de simulació virtual en català, on es reuneixen aficionats a la simulació en general, entorn de diferents simuladors per a gaudir d'ells en comunitat.
 • La comunitat és d'origen Català, sent la llengua vehicular de la comunitat el Català.
Estructura de la Comunitat
 • La comunitat CC estarà gestionada per administradors, que s'encarregaran de la mateixa en els aspectes mes complexos i bàsics, com tresoreria, organització, directrius, etc...
 • Administradors: SilverArrow i Viper.
 • Dintre dels CC existiran diversos Grups, enfocats a un simulador o grup de simuladors de similars característiques i naturalesa. Aquests Grups estaran gestionats per un staff de grup, que poden ser liderats per un cap de grup. Dintre d'aquests Grups també podran existir Subgrups si així fos necessari, amb els seus respectius caps.
 • Grups actuals: Arma, DCS i Star Citizen.
Requisits d'ingrés
Funcionament de l'Administració

Estructura
 • Els administradors podran proposar nous membres per l'administració.
 • Es pot ser membre de l'administració i pertanyer al staff d'un grup al mateix temps.
Presa de decisions
 • Els administradors tenen l'ultima paraula en qualsevol decisió, i aquesta serà acatada.
 • La presa de decisions es realitzarà per consens, i en cas de no arribar a un, per votació.
 • Per a proposar reunions s'ha de realitzar amb 7 dies naturals d'antelació.
 • S'haurien d'exposar els temes de la reunió, i punts del dia amb aquests 7 dies d'antelació.
 • Solament seran vàlides les votacions que hagin votat de forma presencial (s'entén en online) la meitat més un dels administradors.
Funcionament dels Grups

Estructura
 • Els Grups seran organitzats i administrats pel seu respectiu staff.
 • Els membres del staff podran assignar càrrecs secundaris per a facilitar la seva tasca.
 • Els membres del staff podran organitzar el seu Grup com prefereixin sota supervisió dels administradors, sempre adequant-se a les directrius bàsiques dels CC, a la seva normativa i al seu esperit.
 • Els Grups podran tenir Subgrups, amb un funcionament similar al del Grup, i sota la supervisió del mateix.
 • Solament es pot destituir a un membre dels staff de grup per consens, o per decisió d'un administrador.
Presa de decisions
 • La presa de decisions es realitzarà per consens, i en cas de no arribar a un, per votació, pels membres amb poders de decisió.
 • Per a proposar reunions s'ha de realitzar amb 7 dies naturals d'antelació.
 • S'haurien d'exposar els temes de la reunió, i punts del dia amb aquests 7 dies d'antelació.
 • Solament seran vàlides les votacions que hagin votat de forma presencial (s'entén en online) la meitat mes un membre del responsables del grup.
 • En cas d'existir un cap de Grup, tindrà l'ultima paraula, solament podent ser revocada per un membre de l'administració.
Activitat
 • Els Grups basaran la seva activitat en un o mes simuladors de similars característiques i naturalesa.
 • L'organització del Grup i les seves activitats serà portat a terme a través del seu fòrum corresponent.
Baixa de la comunitat
 • La baixa voluntària de la comunitat (no d'un grup concret), s'ha de demanar per missatge privat a un membre de l'administració.
 • La falta d'activitat dins de la comunitat durant un temps prolongat (a discreció de l'administració) podrà comportar la baixa de la comunitat (no del fòrum). Sempre es pot tornar a demanar l'ingrés.
 • En casos especials en que l'usuari cometi faltes greus, com insultar, promoure la discòrdia, etc.... l'administració podrà donar-lo de baixa de la comunitat.
Normes de convivència
 • Es respectaran les Normes del Fòrum i la Normativa vigent del grup.
 • S'acataran les decisions dels Moderadors, Caps de Grup, Administradors, i en resum qualsevol membre amb poders de decisió.
 • Es respectarà als altres membres i als visitants.
 • Qualsevol problema personal es resoldrà per vies privades.
 • Qualsevol queixa es comunicarà per via privada als moderadors, membres dels staffs dels grups o administradors, segons convingui.
 
Status
No està obert per a més respostes.