Informació Metodologia i criteris de selecció d'addons

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1
Metodologia i criteris de selecció d'addons

La feina de selecció d'addons per l'estàndard és una tasca complexa i complicada, que requereix de diferents labors, i ben feta dona com a resultat un conjunt d'addons que funcionen molt bé entre si, donen moltes millores al realisme, i molt de joc a les missions.

És una feina que no es percep mai, perquè és fa al backend, és a dir, darrera de bastidors, i pot donar la sensació que simplement es tracta de veure un addon guai, baixar-ho i ja està, quan en realitat és molt més complex que això.

Per aquest motiu, vaig a detallar com és la feina de selecció d'addons per l'estàndard del grup.

Recerca d'addons

Els addons no cauen del cel normalment, per això cal una tasca de recerca activa dels mateixos. Per aquesta feina, faig servir dues pagines principalment, Armaholic i el Workshop d'Steam.
Això vol dir visitar aquestes dues pàgines, com a mínim un cop al dia, tots els dies, per veure les novetats. Per cada addon que surt, si sembla que pot ser interessant, és visita el seu web, és llegeix la informació, i passa el primer filtre:

- Estat de l'addon:
No és el mateix un addon 1.0, que un addon en fase alfa 0.3. Els addons en desenvolupament inicial tendeixen a donar problemes i sofrir canvis importants. Les dependències d'un addon 0.3 pot canviar a la versió 0.4, obligant a reeditar la misió.
- Data de l'ultima actualització de l'addon:
És molt important que l'addon tingui un manteniment adequat. Un addon que fa 2 o 3 anys que no rep cap actualització el més probable és que no funcioni bé, i encara que ho faci, és una bomba de rellotgeria. També es valora molt si un addon te actualitzacions regulars, ja que vol dir que és un addon amb molt de moviment.
- Tingui la seva propia Key:
Actualment amb el servidor necessitem les Key dels addons per poder-los fer servir. S'ha provat a generar keys propies dels addons que no en tenen, i el sistema no funciona bé. Per tant un addon sense Key no es factible de ficar al servidor. Per sort la majoria ja en porten de Key. També el fet que no en tingui és sinònim d'un autor que fa mals addons, ja que és una tasca primaria generar una key.

Avaluació de l'addons

Si l'addon passa el primer filtre, llavors comença la seva avaluació inicial. Primer de tot cal veure exactament que fa l'addon i com funciona. Un addon que per exemple ens permeti moure les zòdiacs amb rems, sense fer servir el motor, com és el Paddle Mod, a priori sona molt bé, però cal veure com funciona això al simulador i com l'afecta. Els criteris d'avaluació són:

- Millora el realisme?:
La feina principal d'un addon és millorar el realisme, recordem que estem a un simulador, i aquí ens agraden les partides serioses, per tant un addon ha de millorar l'experiència de joc. Un casc de Hello Kitty és molt divertit, però res te a veure amb el nostre grup.
- Afecta realment al joc, o és purament estètic?:
Aquest és un dels principals criteris de selecció. Un addon ha de tenir un impacte real en el joc, i no ser simple llum i colors. En aquest cas es te en compte el funcionament a la vida real d'allò que aporta l'addon i si això funciona de manera similar al simulador.
Per exemple, si un addon ens dona flashbang (granades cegadores) per fer servir, que fa la flashbang a la realitat? Doncs cega l'enemic i el deixa sord temporalment. Que fa l'addon al simulador?, ens permet llançar flashbangs que semblen com les reals, esclaten com les reals, però no afecta a la IA? Doncs llavors aquest addon no te cap sentit ficar-ho a l'estàndard, si la IA no es veu afectada, per molt cool que sigui, no te cap utilitat. Si en canvi te una afectació o similar que a la realitat, llavors sí és interessant. En l'exemple anterior de la zòdiac, l'addon si que afecta a la IA, mentre amb el sistema vanilla, a nit tancada, i amb el motor a velocitat lenta, la IA et detecta a més d'un quilometre, amb l'addon, hem arribat a desembarcar a pocs metres de l'enemic sense que ens detecti.
- És fàcil de fer-ho servir?:
Un addon no només ha de millorar el realisme i tenir una afectació real al joc, també a de ser fàcil de fer-ho servir, dintre de la complexitat previsible d'un simulador clar. El flux de membres del grup és bastant habitual, i els nivells d'habilitat són molt dispars, a més les opcions i variables del simulador són grans, ficar un addon molt realista però massa complex pot ser contraproduent. Per exemple, existeix un addon que ens dona un A-10C amb cabina clicable i funcionament com el del DCS World. Per molt genial que sigui tenir una cosa així al grup, la nostra feina és principalment d'infanteria, i la corba d'aprenentatge d'aquell addon és massa elevada, per tant ficar un addon tant difícil de dominar l'únic que faria és que ningú el fes servir.
- L'addon duplica coses que ja tenim?:
A vegades volem una cosa en concret, no la trobem en un addon solt, però si dintre d'un addon amb més coses. Te sentit fica un addon que ens dona 20 armes que ja tenim, només perquè hi ha un arma que no tenim? No.
- Qualitat mínima:
Els addon han de tenir una qualitat mínima (i soc bastant exigent) per passar el filtre. Un addon d'una M24, on l'amartellament no és veu, la mira òptica no es pot intercanviar perquè va fixa, i el model 3D és de l'Arma 1, no és un addon valid. Fem missions a l'Arma 3, no al Minecraft. A més un addon amb baixa qualitat és sinònim d'un addon mal programat, en l'exemple de la M24, això vol dir balístiques incorrectes, danys irreals, dubtes sobre el manteniment de l'addon, etc
- Dependències:
Alguns addons creen dependències. Això és normal i a priori no ha de ser un problema, però segons perquè està pensat l'addon, i segons com a passat els criteris anteriors, pot ser motiu per descartar un addon. No és el mateix que un addon crei dependència si funciona perfectament, te actualitzacions regulars, i les seves dependències si calgués fossin fàcils de solucionar, que un addon que fa molt que no te cap actualització, funciona però ens dona algun error al carregar i la seva dependència sigui més complexa de corregir si fos eliminat de l'estàndard. No només avaluem els addons ara, és te en compte les previsions de futur també.
- Entra dintre de la nostra temàtica?:
Tot i les partides offt-topic que a vegades fem, la temàtica d'aquest grup des de la seva fundació a sigut sempre ben clara. Partides realistes modernes o d'èpoques passades. Per molt divertit que siguin addons de Predator, de Star Gate, i coses similars, de forma oficial aquí no ens dediquem a això, per aquest motiu, aquests addons es deixen fora de l'estàndard.
- Rendiment:
A vegades els addons poden afectar negativament al rendiment del joc, i aquest és un motiu molt important a l'hora de decidir si ficar-lo o no. No tots tenim la mateixa maquina, i el que per alguns 10 FPS menys és assumible, per d'altres no. Per això si un addon afecta al rendiment de forma significativa, és te en compte el que aporta l'addon, per decidir si paga la pena la baixada de rendiment. Per exemple, l'ACE 3 afecta al rendiment, però el que aporta és molt, per tant la baixa de rendiment és assumible.
- Errors:
Un addon pot ser molt maco, pot afectar molt al joc, pot tenir un manteniment regular, etc. Però si dona errors crítics, és un mal addon. Si l'addon és realment de molta utilitat, és pot passar per alt certs errors menors, però mai els erros importants. L'addon simplement queda descartat però en observació fins que ho arreglin.
- Altres raons de selecció:
Hi han altres motius que podrien descartar un addon, però que són molt variables. Addons que per molt macos que siguin sabem que infringeixen polítiques o drets i per tant és molt probable que deixin de tenir manteniment, addons d'autors que sabem que en el passat han donat molts problemes, addons que requereixen instal·lacions massa complexes, i un llarg etc

Dades quantificables

Al dia jo miro uns 5 addons de mitja, no sempre completant tots els passos si l'addon falla en algun punt concret clar. Això vol dir uns 25 addons a la setmana, 150 per mes i 1800 per any. Òbviament dintre d'aquests 1800 addons anuals, molts fallen als primers punts d'avaluació, per tant els addons que arribo a analitzar seguint quasi tots els passos seran uns pocs per mes, entre 10 i 30.

D'aquests addons, molts m'agraden a nivell personal, però molt pocs arriben dintre de l'estàndard. És a dir, jo sóc el més frustrat i el que veu que menys addons que li agraden acaben a l'estàndard.

L'estàndard a data d'avui, es compon de 32 addons (he ajuntat els addons de compatibilitat, i el ACE+ACEX). D'aquests 32 addons, 19 addons si fos per mi, com a criteri personal meu, no els hauria ficat a l'estàndard. És una cosa que m'agradaria recalcar, perquè s'entengui que dintre de l'estàndard, més de la meitat d'addons que hi ha, no són escollits per mi.

Actualització de l'estàndard

Un cop avaluat l'addon, si passa tots els criteris de selecció, s'ha de ficar al nostre estàndard. L'actualització de l'estàndard en el passat a sigut a vegades més fàcil i a vegades més difícil, ja que l'estàndard a variat bastant, tant en composició com en funcionament. Actualment tenim un dels estàndard més complexos a actualitzar. Penseu que vosaltres sincronitzeu i ja està, però perquè vosaltres pugueu fer una cosa tan senzilla, jo he de fer moltes coses abans.

En data d'avui 17 de Juny del 2018, el sistema que s'ha de fer servir és aquest, penseu que aquest passos s'han de multiplicar per tots els addons a incloure o actualitzar.

A. Construir la actualització del repositori:
1- Baixar-me l'addon, normalment de Steam, al meu ordinador.
2- Descomprimir l'addon a una carpeta.
3- Eliminar tots els fitxers de la versió actual de l'addon, si hi ha, de la carpeta que tinc per l'estàndard (no la que faig servir per jugar, una altre).
4- Copiar els fitxers.
5- Alguns addons tenen fitxers opcionals que s'han de moure a la seva carpeta principal d'addons.
6- Fer servir un programa per passar el nom de tots els fitxers i carpetes a minúscules (l'estàndard acabarà a un servidor Linux, i a Linux per evitar problemes millor tenir-ho tot en minúscules). Passar el nom a minúscules requereix de 4 passos.
7- Construir el repositori nou amb l'Arma3sync. Això pot arribar a trigar des de pocs segons fins a molts minuts.

B. Pujar el repositori a l'FTP que és d'on ho baixeu vosaltres:
1- Primer de tot, cal eliminar tots els fitxers i carpetes de l'addon a actualitzar, i cal fer-ho per cada addon. (si no es fes així, podria haver-hi problemes).
2- Pujar els fitxers i carpetes dels addons nous o actualitzats. Això pot trigar des de pocs segons fins a hores ja que s'ha de pujar l'addon sencer.
3- Pujar els fitxers de la carpeta oculta que fa servir l'Arma3sync per saber com sincronitzar.

C. Avaluar si la nova actualització funciona bé:
1- Fer un sync amb l'Arma3sync per veure si baixa totes les novetats. En aquest pas, de vegades alguna cosa falla, el que m'obliga a repetir tots els passos anteriors. Això vol dir que si he invertit 2 hores, ara caldrà 2 hores més, i res no garanteix que no torni a fallar. Alguns cops he trigat dies en actualitzar el repositori.

D. Pujar el nou estàndard al servidor dedicat:
* Vull recalcar que a partir d'ara, tot ho he de fer per consola de comandaments, ja que al servidor dedicat que tenim Linux no tenim interfície gràfica.
1- Aturar el Preset i HC en marxa.
2- Eliminar els fitxers i carpetes originals dels addons del servidor, per evitar possibles errors.
3- Pujar els fitxers i carpetes dels addons nous o actualitzats. Això pot trigar des de pocs segons fins a hores ja que s'ha de pujar l'addon sencer. A més al servidor dedicat no sabem perquè la pujada és molt més lenta, triga més del doble que a l'altre FTP. Actualment en actualitzacions grans necessito entre un dia o dos, suposant que tot funcioni sense errors.
4- Un cop pujat tot, modificar els permisos dels fitxers i carpetes (temes de Linux).
5- Llançar una comanda especial per posar tots els noms en minúscules (tot i haver-ho fet abans de crear el repositori, per seguretat ho repeteixo a Linux).
6- Copiar manualment les Keys dels addons actualitzats a la carpeta Keys, i fer-ho per cada Preset.
7- Si hi han addons nous, he de crear els enllaços simbòlics un per un. I això ho he de fer per cada Preset.
8- Si hi han addons nous, he d'incloure el nom de les carpetes dels addons al llistat d'addons del Preset. I això ho he de fer per cada Preset.
9- Tornar a posar en marxa el Preset i els HC.
10- Connectar amb el meu client de l'Arma 3 al servidor dedicat i comprovar si funciona tot bé, si no és així, he de tornar a repetir tots els passos, a vegades des de la D i a vegades des de la A.

Manteniment d'addons

La feina no s'acaba un cop l'addon ja està a l'estàndard. Ara cal anar visitant els addons de tant en tant per veure si tenen actualitzacions, quins canvis tenen, com afecten això al joc, i que implica.
No és el primer cop que un addon molt util, ha variat molt el seu funcionament, o a començat a donar problemes, i l'hem hagut de treure o substituir, cal una feina constant per estar al dia de les ultimes versions dels addons, no és només canviar 1.0 per 1.1.

A vegades els addons, degut a alguna actualització de l'addon, o pràcticament sempre a un nou pegat de Bohemia, deixen de funcionar bé. La solució a vegades pot ser tant fàcil com actualitzar un addon de pocs Kb, a haver de fer enginyeria inversa per intentar entendre perquè fallen els addons.
De tant en tant, quan un addon dona erros, en realitat no és problema del propi addon. A vegades és problema d'un altre addon que no te res a veure amb el primer, però que està mal programat, i crea conflicte. Arribar a saber quin addon dona el problema implica a fer proves amb els addons a nivell individual. Però quan el problema combina més de dos addons (com ja ha succeït en el passat) pot arribar a ser extremadament frustrant entendre que falla.
Si això li sumem que al servidor dedicat anat provant addons solts requereix de un munt de passos, es pot arribar a entendre lo complex que acaba sent tot plegat.

Per això, quan de vegades deixem de fer servir un addon que teníem dintre de l'estàndard, no és que l'haguem eliminat, si no que potser de forma temporal dona problemes, i fins trobar la solució l'hem de posar en quarantena.

Notes finals

Si després de llegir aquest totxo (resumit, per cert) us sentiu cansats i amb mal de cap, ja us podeu arribar a imaginar com em sento jo que no he de llegir això, si no que ho he de fer regularment (hi ho porto fent durant 8 anys en aquest grup).

Tota aquest feinada, te l'objectiu de donar la millor selecció d'addons possibles. La intenció sempre ha sigut que jo faci tot lo gros, perquè vosaltres hagueu de fer el mínim possible per baixar i fer servir l'estàndard. A més, sempre s'ha buscat una selecció d'addons coherents, de qualitat, i que doni els mínims errors possibles. Això no és fàcil, ja que a més addons, més probable que hi hagin errors, i més difícil de mantenir l'estàndard.

No és el primer estàndard que he mantingut, he estat a d'altres grups, i en alguns d'ells també m'he arribat a encarregar jo de l'estàndard, i us puc assegurar que tenim un dels millors estàndards i que menys problemes dona.

Bé, espero que aquest fil serveix per entendre millor que comporta un estàndard, quina feina hi ha darrera i quins criteris de selecció es fan servir.