Dissabte 12 de gener 22.00 h - Level Zero Redux 01

SilverArrow

Administrator
Membre del personal
Personal Arma
Community Manager
6 Novembre 2014
1,788
73
48
#1


REQUISITS

ArmA3 + APEX
Pre-set: Moderna Ampliada

NORMES

Normes de convivència a les partides.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SITUACIÓ

*Censurat*

2. MISSIÓ

*Censurat*

3. INSTRUCCIONS GENERALS

a. Organització dels equips

2x USMCRecon Team
A. Team Leader
B. Assistant Team Leader / SARC
C. Radio Operator
D. Assistant Radio Operator
E. Pointman
F. Slackman / MG

2x USMC Scout Sniper Team
A. Scout Sniper (M40)
B. Scout Sniper (M110)

b. Equipament / uniformes

Equipament habitual de FORECON. Uniforme MARPAT.

c. Armes i munició

Armament habitual FORECON. M4A1s i M249.
Munició M885A1.

d. Cadena de comandament

Per ordre alfabètic, equips FORECON A fins a F.

e. Temps estimats

Esperar instruccions.

4. INSTRUCCIONS ESPECIALS

- Cap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERVIDOR
- Oficial de la comunitat.

EDITOR
- SilverArrow

APUNTATS
- SilverArrow

ASSISTÈNCIA
- SilverArrow
- Atunero
- Kronus
- Paperboy
- Copess
- Boira
- Corsair
- Ktclsm
- Prat


RESULTAT
- Missió realitzada amb èxit. Hem aconseguit recollir intel·ligència i localitzar els traïdors i neutralitzar-los.