Formació CPF - 03 - Bàsics sobre combat aeri

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1
cpf03.jpg

Ara ja podem entrar una mica en matèria de combat, començant per l'autodefensa. En aquesta primera part veurem el combat aeri per sobre, per familiaritzar-nos amb els modes i armament, i més endavant del curs ja entrarem en profunditat sobre tots els sistemes i tàctiques.

Bàsics del radar AA

El radar no dona una imatge instantània del que hi ha davant de l'aparell, si no que ha de fer un escaneig vertical i horitzontal, un escombrat. Aquest escombrat te un retard i contra més ampli hagi de ser l'escombrat més trigarà.

La manera que te el radar d'escanejar la vertical de l'horitzontal és diferent.
Per escanejar l'horitzontal, el radar fa un escombrat complet d'esquerra a dreta, com és veu en aquesta imatge.

cpf03_08.jpg

Però per l'escaneig vertical el radar fa servir un sistema de capces, ja que l'angle d'obertura d'escaneig vertical no es pot variar, el que fa el radar és variar l'orientació del radar, i així escanejar per sector. En aquesta imatge s'entendrà millor.

cpf03_09.jpg

Aquí el radar te seleccionat el mode de 4 capces i un angle horitzontal estret de 60º. El que fa el radar, és escanejar la primera capça de a dalt de tot, d'un costat a l'altre, quan a acabat, passa a la següent capça.

cpf03_04.jpg

Contra més ample és l'azimut horitzontal més triga a escanejar, i contra més capces ha d'escanejar més triga també. És per això que de vegades tot i saber que tenim un objectiu a un punt concret, ja sigui per l'AWACS o altres avions, no es apareix el contacte, depenent com ho tinguem configurat, el radar pot no haver escanejat encara l'espai on està el contacte.

Podem seleccionar quin angle horitzontal volem i quantes capces volem a la vertical (contra menys capces menys vertical escaneja, però més ràpid serà el procés complet).

FCR

La manera que ens mostra la pagina FCR el radar es una versió deformada de la visió real del radar, això es fa per poder veure millor els contactes propers al radar.

cpf03_01.jpg

L'esquerra es com veu el radar els contactes i com són a la realitat, i l'esquerra es la imatge que nosaltres veiem a la pagina FCR. Bàsicament el que fa es estirar la part inferior del con i aplanar la part superior. Això ens obliga a interpretar sempre la informació que veiem per entendre realmente el que tenim davant, aquí tenim uns exemples.

cpf03_02.jpg

A l'esquerra, el que nosaltres veiem com avions en paral·lel, són en realitat avions on el B està una mica més lluny. Tanmateix, a la imatge de la dreta, el que veiem com una formació esgraonada, es en realitat una formació en una columna perfecta.

cpf03_05.jpg

 • CRM ens permet variar entre el modes de radar, CRM es el mode combinat de dos submodes, el RWS i el TWS.
 • NORM ens indica que tenim el zoom normal, si premem el mode EXP ens augmenta el zoom al radar, ideal quan els objectius estan molt junts entre si.
 • CNTL es el menú de control on podem retocar l'interficie del FCR.
 • El rang d'escaneig ens indica fins a quina distancia volem veure l'FCR, tingueu en compte que això no limita l'abast del radar, aquest sempre escaneja al màxim, aquesta opció només es per facilitar al pilot veure els contactes.
 • Azimut ens permet seleccionar l'amplada d'escaneig del radar. Per defecte escaneja 60º a banda i banda (120º en total). Es por variar a 30º i a 10º.
 • La configuració d'elevació ens permet variar el numero de capces que farà servir el radar. 1, 2 o 4. No confondre amb l'elevació d'antena.
 • L'Elevació d'antena ens permet variar l'alçada a la que cerca el radar, mostrant el màxim superior i el mínim inferior al costat del cursor.
 • L'Steerpoint ens marca el waypoint seleccionat.
 • Els contactes de radars en apareixen com a petits quadrats, amb una cua que representa el morro del contacte, i un rastre de quadrats més difusos que ens serveix per entendre el moviment del contacte.
 • Les marques de rang ens permet saber ràpidament la distancia d'un contacte sense haver-ho de seleccionar. Si com a l'exemple tenim el rang a 40 milles nàutiques, sabem que les marques serien les 10, 20 i 30 milles nàutiques començant per sota.

cpf03_06.jpg

Un cop blocat un objectiu (hi han diferents formes de blocar que ja veurem en un futur), el FCR ens dona més informació. A sota de l'objectiu ens diu l'alçada (9000 peus en la imatge), la distancia (1070 milles nàutiques a la imatge), el rang dinamic del míssil seleccionat si disparéssim en aquest moment al blanc, i més informació que veurem en classes més avançades.

Tot i que els modes Override no són obligatoris per poder operar les armes AA, l'F-16C està pensant per fer servir aquests modes intensivament. Hi han dos modes:

 • DOGFIGHT canvia la simbologia del HUD i el funcionament del radar per combat a poca distancia a canó o AIM-9 (tot i que pots fer servir qualsevol míssil AA).
 • MSL OVRD canvia la simbologia per fer servir l'AIM-120, normalment en situació BVR (més enllà del rang visual), tot i que pot servir altres míssils AA.

MSL OVRD

cpf03_07.jpg

Aquesta es la imatge que veuríem al HUD amb el blanc blocat i el mode MSL OVRD. Si teniu un objectiu blocat i no us sort el cercle gran, es que no teniu el mode MSL OVRD seleccionat.

 • Allowable Steering Error Circle es el cercle gran, te varies utilitats, les principals són saber cap a on mira el blanc, el triangle petit representa la cua de l'objectiu, per tant a la imatge vol dir que l'objectiu s'apropa directa a nosaltres. També serveix per optimitzar l'angle de foc com veure més endavant.
 • L'objectiu blocat ens surt amb un quadrat conegut com a TD Box i el diamant del míssil s'enganxa al quadrat.
 • L'Attack steering cue es el cercle petit, i la idea es posat aquest cercle al més a prop del centre del cercle gran, per optimitzar l'angle de llançament. Podriem disparar encara que estigues fora, però com més lluny menys possibilitats de fer impacte.
 • La zona de llançament dinàmica la tenim a la dreta, son tota una serie de rangs que ens ajuden a saber que pot o no fer el míssil.
  • Els rangs mínims i màxims ens indiquen fins a on podria arribar el míssil en aquell moment concret, i la distancia minima per poder fer impacte. Com que això son rangs basats en com es troba el nostre avió i el de l'enemic, canvis en distancia, velocitat, alçada i angle fan variar això constantment.
  • El rang optim de foc representa on tenim el màxim de possibilitats d'impactar en el blanc. Tot i que es pot fer impacte a qualsevol rang, l'ideal es cercar el llançament dintre d'aquesta zona.
DOGFIGHT

Un cop seleccionat el mode DOGFIGHT, el radar i el HUD canvien pel combat proper. En aquest punt el radar està preparat per blocar en STT el primer objectiu dintre de les 10 milles nàutiques. Tot i així, per defecte ens apareix al HUD NO RAD, perque fins que no selecciones el submode amb el TMS no s'activa el radar. De moment parlarem només de dos modes.

TMS amunt ens selecciona el mode 20, que fa un escaneig constant de 30x20 graus. Es el mode per defecte. Bàsicament qualsevol aeronau al davant dintre de les 10 mn es blocada automàticament.
TMS abaix selecciona el mode 60, que fa un escaneig vertical de 10x60 graus. Està pensat per poder blocar contactes quan ja estàs girant amb ells, ja que el que fa es escanejar la vertical del teu caça, blocant objectius que estiguin davant i amunt.

cpf03_10.jpg

Míssil Aire-Aire

Quan bloqueu el blanc sentireu un LOCK, i la simbologia canviarà al HUD.

cpf03_11.jpg

Un cop blocat el blanc, només ens queda assegurar-nos que estem dintre de paràmetres i disparar i el míssil. Hi han varis modes per disparar un míssil. però això ho veurem en classes més avançades.

Canó Aire-Aire

La simbologia i el mètode per fer servir correctament el canó en combat aeri és d'una certa complexitat, però aquí us explicaré de forma simplificada el que realment heu de tenir en compte.

Quan bloques un objectiu, tens la retícula que t'indica on està l'objectiu i un embut que t'ajuda a quadrar el tir. Per sort l'F-16 te un dels sistemes més bons pel combat a canó, ja que et facilita molt la tasca.

cpf03_12.jpg

Realment en l'unic que us heu de fixar, a mode simple, es en el Level V Pipper, aquest petit cercle és el que us indica on heu d'apuntar per fer impacte. Heu de maniobrar perque el Level V Pipper es posi al mig del blanc, i disparar, tan fàcil com això.

Si no us apareix el Level V Pipper, teniu també els T-Symbol, que son dos, la creu (+) serveix per blancs que maniobren poc o gens, i el guió (-) serveix per blancs que maniobren a màximes G's. Heu de posar un o altre símbol al mig del blanc i disparar.

En classes avançades aprofundirem més en aquest sistema i veurem els alternatius que disposa l'F-16C.
 
Last edited: