Arma II Launcher i Combined Operations

jaumem

Miquelet
3 Juny 2011
783
0
0
#1
El millor amic del vostre Arma 2 i Arma 2 AO és el Launcher 1.4.

Apart d'una gestió de mods molt més ordenada i senzilla, podeu utilitzar l'Arma 2 i l'Arrowhead com a Combined Operations (inclús em sembla que al TBlack li funciona amb l'Arma 2 Free).

1- Descarregar el Launcher 1.4
http://www.armaholic.com/page.php?id=8241
2- Executar l'instalador, podeu instalar-ho allà on volgueu.
3- Us demanarà on són l'EXE de l'arma2 i de l'arrowhead, li indiqueu la seva localització.

4- Automàticament us trobarà els mods que tingueu tant a la carpeta de l'Arma II com al de l'AO.
5- Ara heu d'anar a "Addons" i us sortirà una llista de mods a l'esquerra (si en teniu, ésclar). A la dreta podeu crear grups per fer-ho més ordenat. Normalment per defecte es crea el "Group 1", heu d'arrossegar els mods que volgeu dins aquell grup.
6- Per activarlos clicam sobre les caselles dels mods que volguem, també sobre la casella de "Group 1" i sobre la casella de "Addons/Mods".

7- Per últim, abaix a la dreta seleccionam quina versió de l'Arma volem llançar, i prenem "Start Game"

Combined Operations
8- Si heu seleccionat a la instal·lació els .EXE de l'Arma 2 i de l'Arrowhead (i si no ho podeu fer desde "Launch Options"), basta que abaix a la dreta, on posa "Game Version" seleccionam Arma 2 CO, i llestos! Sense haver de moure cap arxiu enlloc, ja tenim el Combined Operations :çsi:
Al launcher teniu diverses opcions per fer l'arrancada més ràpid. Si seleccioneu "no splash screen" i "empty world" (ara no sé on són), llançarà el joc molt més ràpid.


Per suposat els mods es guarden a les carpetes de l'Arma 2 i de l'AO respectivament, amb el nom de "@mod".

Espero us serveixi d'ajuda ç;)