Guies i Manuals A10-C Navegació mitjançant TACAN

Status
No està obert per a més respostes.

rush

Més pesat que Kuban
Membre del personal
26 Desembre 2010
1,676
35
48
#1
Aquest tema pretèn ser una breu explicació de la navegació instrumental utilitzant el TACAN en l'A10-C.

Què és el TACAN?
El TACAN és una ràdio-ajuda a la navegació que emet senyals que poden ser interpretades pels instruments de l'avió.
D'un TACAN en podem obtenir dues informacions: el radial i la distància respecte al TACAN.

Distància
La distància és fàcil d'interpretar. És la distància del nostre aparell a l'estació de TACAN. Cal dir que la distància és obliqua a l'estació. En la següent imatge queda més clar:Per determinar la distància el TACAN utilitza un sistema complex de senyals d'interrogació i resposta entre l'avió i l'estació. Aquest sistema es diu DME (Distance Measuring Equipment)

Radials
El radial és una senyal radio-elèctrica que te per origen el centra de l'estació i es perden fins que la senyal s'atenua i l'instrument de l'avió no la pot captar.
Hi ha 360 senyals, una per cada grau en una rosa de rumbs amb centre al TACAN.

Podem imaginar els radials com els radis de la roda d'una bicicleta, on el TACAN seria l'eix de la roda.Els radials ens serveixen per saber la nostra posició respecte a una estació de TACAN i per navegar cap a ella, o des d'ella seguint un radial.

És important diferenciar la nostra ruta (l'orientació magnètica de la trajectòria que segueix l'avió) i el radial.
La ruta i el romb de l'avió poden no coincidir, per exemple en un cas de vent lateral.

El radial i la ruta també pot ser que no coincideixin.En aquesta imatge veiem que l'avió s'aproxima al TACAN seguint un romb de 270º però volant per sobre el radial 090º
Si anés en sentit contrari al del dibuix s'estaria allunyant del TACAN seguint un romb de 90º volant sobre el radial 090º

Utilització del TACAN
Sintonització de l'estació

Per tal de poder utilitzar un TACAN cal sintonitzar-ne la freqüència. Si estem dins l'abast de la senyal del TACAN sintonitzat sentirem el seu codi en morse.
El panell de control i operació del TACAN es troba a la consola dreta.Els controls més importants són el selector de mode i els selectors de freqüencia.

Per operar amb el TACAN utilitzarem els dos modes següents:
-REC: Mode silenciós. En aquest l'aparell només rep senyal però no n'envia. Tindrem informació dels radials però no de distància.
-T/R: Mode transmissió/recepció. En aquest mode l'aparell rep i envia senyal. Tindrem informació dels radials i la distància.

Amb els selectors de freqüencia seleccionem la freqüencia del TACAN que volem utilitzar.

HSI
Un cop sintonitzada l'estació de TACAN l'HSI és l'instrument que ens permet interpretar les senyals del TACAN i utilitzar-les per navegar.
Per tal que l'HSI utilitzi la senyal del TACAN cal seleccionar el mode TACAN al panell de selecció del mode de navegació (panell de botons que hi ha just sota l'HSI).Amb l'estació sintonitzada i el mode de navegació en TACAN immediatament tenim dues informacions importants:

-La finestreta de distància ens indicarà la nostra distància al TACAN.

-L'RMI 1 ens indicarà en quin romb es troba el TACAN. A més, la cua d'aquesta agulla ens indica sobre quin radial estem en aquest moment (en la imatge d'exemple estariem aproximadament sobre el radial 10)

Amb aquesta informació ja tenim una idea d'on som respecte del TACAN i cap on hem d'anar per arribar-hi. Els TACAN però se solen utilitzar per navegar cap a ells o des d'ells seguint un radial.

Per fer-ho hem d'utilitzar més controls de l'HSI:

-Selector de curs: Ens permet seleccionar el curs destijat o radial pel qual ens volem acostar o allunyar del TACAN. El selector de curs és una rodeta que a mesura que la fem girar anirà canviant el valor numèric de la finestra de curs seleccionat i anirà movent la fletxa de curs. La farem girar fins que aparegui el curs desitjat o radial a la finestreta.

-Indicador de desviació del curs (CDI): Aquest indicador ens indica com de d'apartats estem del radial que hem seleccionat, com més allunyat estigui del centre més apartats estem del radial seleccionat. Si estem sobre el radial seleccionat el CDI es posarà al centre de l'HSI quedant alineat amb la fletxa de curs. A més, el CDI ens indica cap a on hem de virar per tal de trobar el radial que volem, si tenim el CDI a la dreta virarem a la dreta, i si és a l'esquerra virarem a l'esquerra.

-Indicador TO/FROM: Aquest indicador marcarà TO si apunta a la mateixa direcció que la fletxa de curs, i FROM si apunta en direcció contrària. Ens indica si seguint el radial que tenim seleccionat i la posició en la que estem anirem cap al TACAN (TO) o ens n'allunyem (FROM). Realment el que indica és si estem situats dins de la zona TO o la zona FROM. Aquestes es determinen traçant una línia perpendicular al radial seleccionat dividint l'espai en dues regions. En una regió hi haurà el radial que tenim seleccionat i és la zona FROM, en l'altre zona hi haurà el radial complementari al que tenim seleccionat i és la zona TO.
Amb aquesta imatge ho podem veure més clarament:En aquest cas tenim el radial 030 seleccionat. Si l'avió estigués a la zona blava, l'indicador TO/FROM ens marcaria FROM (el triangle apuntaria a la cua de la fletxa de curs). Si l'avió estigués a la zona groga l'indicador ens marcaria TO (el triangle apuntaria a la punta de la fletxa curs).
Fixeu-vos que si enlloc del radial 030 tinguéssim seleccionat el seu recíproc, el 210 (30+180=210) les zones s'intercanviarien.

Cal dir que tot i que teòricament els radials parteixen del centre i s'allunyen, en realitat són més aviat una línia que travessa el TACAN pel centre i va cap el sentit del radial. Així doncs el radial 030 es podria veure com una línia que "ve de 210 i va cap a 030". Això implica que, en l'exemple anterior, si estem a la zona TO igualment podem sintonitzar el radial 030.

A veure si és útil. Si creieu que cal canviar alguna cosa o ampliar comenteu-ho. :çsi:
 
Last edited by a moderator:
Status
No està obert per a més respostes.