Recent content by Maulet99

  1. M

    Me presento(Maulet99)

    Bon Dia , m´agradaria unirme a la comunitat .
  2. M

    Me presento(Maulet99)

    Bon Dia , me anomene Ferran provenc del País Valencià i m´agradaria unirme a aquesta comunitat germana.