Cavallers del Cel Comunitat Catalana de Simulació

Requisits mínims de missions

Fòrum per parlar de tot allò relacionat amb l'edició de missions.

Moderadors: Personal Arma, Cap ArmA, Editors Arma

Autor: Viper » 14 oct. 2017, 20:21

Requisits mínims de missions

En aquest grup cerquem un nivell de realisme i qualitat alt, per tant, aquestes son els requisits mínims que han de complir les missions que editeu per a ser valides pel grup.

Dificultat estàndard

Dintre del grup tenim una dificultat estàndard establerta, i una configuració d'addons obligatoria. Qualsevol cosa per sota d'aquest nivell no és considera valid.

A més tenim una configuració prefixada per l'ACE 3, que s'ha de fer servir a les missions.

Heu de copiar la configuració següent i dins l'editor EDEN (i amb la missió carregada) heu d'anar a Settings -> Addon options i fer clic a Import.

Codi: Selecciona’ls tots
// ACE Mèdic

force ace_medical_level = 2;

force  ace_medical_medicSetting = 2;
force  ace_medical_medicSetting_Epi = 1;
force  ace_medical_medicSetting_Medkit = 1;
force  ace_medical_medicSetting_PainVisualization = 2;
force  ace_medical_medicSetting_PAK = 1;
force  ace_medical_medicSetting_SurgicalKit = 1;

force  ace_medical_advancedBandages = true;
force  ace_medical_advancedDiagnose = true;
force  ace_medical_advancedMedication = true;

force  ace_medical_playerDamageThreshold = 1.5;
force  ace_medical_AIDamageThreshold = 1.05;

force  ace_medical_ai_enabledFor = 2;

force  ace_medical_allowSelfIV = 1;
force  ace_medical_allowUnconsciousAnimationOnTreatment = true;

force  ace_medical_bleedingCoefficient = 0.8;
force  ace_medical_blood_enabledFor = 2;

force  ace_medical_cardiacArrestTime = 300;
force  ace_medical_cardiacArrestTimeHigh = 300;
force  ace_medical_cardiacArrestTimeLow = 300;

force  ace_medical_consumeItem_Medkit = 1;
force  ace_medical_consumeItem_PAK = 0;
force  ace_medical_consumeItem_SurgicalKit = 0;

force  ace_medical_CPRcreatesPulse = true;
force  ace_medical_enableScreams = true;
force  ace_medical_enableAdvancedWounds = true;
force ace_medical_painIsOnlySuppressed = true;

force  ace_medical_fatalInjuryCondition = 0;
force  ace_medical_fatalInjuryConditionAI = true;
force  ace_medical_increaseTrainingInLocations = true;
force  ace_medical_ivFlowRate = 2;

force  ace_medical_allowLitterCreation = true;
force  ace_medical_litterCleanUpDelay = -1;
force  ace_medical_litterSimulationDetail = 3;

force  ace_medical_MedkitTime = 0;

force  ace_medical_menu_allow = 1;
force  ace_medical_menu_maxRange = 1;
force  ace_medical_menu_openAfterTreatment = true;
force  ace_medical_menu_useMenu = 1;
force  ace_medical_menuTypeStyle = 0;

force  ace_medical_painCoefficient = 1;
force  ace_medical_PAKTime = 0;
force  ace_medical_remainingDamage_Medkit = 0.1;
force  ace_medical_showPainInMenu = true;
force  ace_medical_spontaneousWakeUpChance = 0.1;
force  ace_medical_unconsciousConditionAI = true;

force  ace_medical_useLocation_Epi = 0;
force  ace_medical_useLocation_Medkit = 3;
force  ace_medical_useLocation_PAK = 3; // 0 no need, 1. 3 = vehicles/facilities
force  ace_medical_useLocation_SurgicalKit = 0;

force  ace_medical_woundReopening = true;
force  ace_medical_ui_painEffectType = 0;

force ace_medical_preventInstaDeath = false;

force ace_medical_enableRevive = 1;
force ace_medical_maxReviveTime = 500;
force ace_medical_amountOfReviveLives = 1;

// ACE Bal·lística avançada
force  ace_advanced_ballistics_ammoTemperatureEnabled = true;
force  ace_advanced_ballistics_barrelLengthInfluenceEnabled = true;
force  ace_advanced_ballistics_bulletTraceEnabled = true;
force  ace_advanced_ballistics_enabled = true;
force  ace_advanced_ballistics_muzzleVelocityVariationEnabled = true;
force  ace_advanced_ballistics_simulationInterval = 0.05;

// ACE Fatiga avançada
force  ace_advanced_fatigue_enabled = true;
ace_advanced_fatigue_enableStaminaBar = true;
force  ace_advanced_fatigue_loadFactor = 1;
force  ace_advanced_fatigue_performanceFactor = 1;
force  ace_advanced_fatigue_recoveryFactor = 1;
force  ace_advanced_fatigue_terrainGradientFactor = 1;

// ACE Advanced Throwing
ace_advanced_throwing_enabled = true;
force  ace_advanced_throwing_enablePickUp = true;
force  ace_advanced_throwing_enablePickUpAttached = true;
ace_advanced_throwing_showMouseControls = true;
ace_advanced_throwing_showThrowArc = true;

// ACE Arsenal
force  ace_arsenal_allowDefaultLoadouts = true;
force  ace_arsenal_allowSharedLoadouts = true;
ace_arsenal_camInverted = false;
force  ace_arsenal_enableIdentityTabs = true;
ace_arsenal_enableModIcons = true;
ace_arsenal_EnableRPTLog = false;
ace_arsenal_fontHeight = 4.5;

// ACE Captius
force  ace_captives_allowHandcuffOwnSide = true;
force  ace_captives_allowSurrender = true;
force  ace_captives_requireSurrender = 2;
force  ace_captives_requireSurrenderAi = false;

// ACE Comú
force  ace_common_allowFadeMusic = true;
force  ace_common_checkPBOsAction = 0;
force  ace_common_checkPBOsCheckAll = false;
force  ace_common_checkPBOsWhitelist = "[]";
ace_common_displayTextColor = [0,0,0,0.1];
ace_common_displayTextFontColor = [1,1,1,1];
ace_common_settingFeedbackIcons = 1;
ace_common_settingProgressBarLocation = 0;
force  ace_noradio_enabled = true;
ace_parachute_hideAltimeter = true;

// ACE Explosions de vehicles amb detonacions extra
force  ace_cookoff_ammoCookoffDuration = 1;
force  ace_cookoff_enable = false;
force  ace_cookoff_enableAmmobox = true;
force  ace_cookoff_enableAmmoCookoff = true;
force  ace_cookoff_probabilityCoef = 1;

// ACE Explosius
force  ace_explosives_explodeOnDefuse = true;
force  ace_explosives_punishNonSpecialists = true;
force  ace_explosives_requireSpecialist = true;

// ACE Simulació de fragmentació
force  ace_frag_enabled = true;
force  ace_frag_maxTrack = 10;
force  ace_frag_maxTrackPerFrame = 10;
force  ace_frag_reflectionsEnabled = true;
force  ace_frag_spallEnabled = true;

// ACE Visió Nocturna
force ace_nightvision_aimDownSightsBlur = 0.5;
force ace_nightvision_disableNVGsWithSights = false;
force force ace_nightvision_effectScaling = 0.3;
force force ace_nightvision_fogScaling = 1;
force force ace_nightvision_noiseScaling = 0.7;
ace_nightvision_shutterEffects = true;

// ACE Ulleres
force  ace_goggles_effects = 2; // should be disabled
ace_goggles_showInThirdPerson = false;

// ACE Escolta
force  ace_hearing_autoAddEarplugsToUnits = true;
ace_hearing_disableEarRinging = false;
force  ace_hearing_earplugsVolume = 0.5;
force  ace_hearing_enableCombatDeafness = true;
force  ace_hearing_enabledForZeusUnits = true;
force  ace_hearing_unconsciousnessVolume = 0.4;

// ACE Interacció
force  ace_interaction_disableNegativeRating = false;
ace_interaction_enableMagazinePassing = true;
force  ace_interaction_enableTeamManagement = true;

// ACE Sobreescalfament
ace_overheating_displayTextOnJam = true;
force  ace_overheating_enabled = true;
force  ace_overheating_overheatingDispersion = true;
ace_overheating_showParticleEffects = true;
ace_overheating_showParticleEffectsForEveryone = false;
force  ace_overheating_unJamFailChance = 0.1;
force  ace_overheating_unJamOnreload = false;

// ACE Apuntar
force  ace_finger_enabled = true;
ace_finger_indicatorColor = [0.83,0.68,0.21,0.75];
ace_finger_indicatorForSelf = true;
force  ace_finger_maxRange = 4;

// ACE Pylons
force  ace_pylons_enabled = true;
force  ace_pylons_rearmNewPylons = false;
force  ace_pylons_requireEngineer = true;
force  ace_pylons_requireToolkit = true;
force  ace_pylons_searchDistance = 15;
force  ace_pylons_timePerPylon = 5;

// ACE Quick Mount
force  ace_quickmount_distance = 3;
ace_quickmount_enabled = false;
ace_quickmount_priority = 0;
force  ace_quickmount_speed = 18;

// ACE Rearmar
force  ace_rearm_level = 0; //2
force  ace_rearm_supply = 1;

// ACE Respawnejar
force  ace_respawn_removeDeadBodiesDisconnected = false; // true
force  ace_respawn_savePreDeathGear = false;

// ACE Mires / òptiques
force  ace_scopes_correctZeroing = true;
force  ace_scopes_deduceBarometricPressureFromTerrainAltitude = false;
force  ace_scopes_defaultZeroRange = 100;
force  ace_scopes_enabled = true;
force  ace_scopes_forceUseOfAdjustmentTurrets = true;
force  ace_scopes_overwriteZeroRange = true;
force  ace_scopes_simplifiedZeroing = false;
ace_scopes_useLegacyUI = false;
force  ace_scopes_zeroReferenceBarometricPressure = 1013.25;
force  ace_scopes_zeroReferenceHumidity = 0;
force  ace_scopes_zeroReferenceTemperature = 15;

// ACE Spectator
force  ace_spectator_enableAI = true;
force  ace_spectator_restrictModes = 0;
force  ace_spectator_restrictVisions = 0;

// ACE Switch Units
force  ace_switchunits_enableSafeZone = true;
force  ace_switchunits_enableSwitchUnits = false;
force  ace_switchunits_safeZoneRadius = 100;
force  ace_switchunits_switchToCivilian = false;
force  ace_switchunits_switchToEast = false;
force  ace_switchunits_switchToIndependent = false;
force  ace_switchunits_switchToWest = false;

// ACE Tagging
ace_tagging_quickTag = 1;

// ACE Uncategorized
force  ace_gforces_enabledFor = 1;
force  ace_hitreactions_minDamageToTrigger = 0.1;
ace_inventory_inventoryDisplaySize = 0;
force  ace_laser_dispersionCount = 2;
force  ace_microdagr_mapDataAvailable = 2; // 2
ace_optionsmenu_showNewsOnMainMenu = true;
force  ace_overpressure_distanceCoefficient = 1;

// ACE User Interface
force  ace_ui_allowSelectiveUI = true;
ace_ui_ammoCount = false;
ace_ui_ammoType = true;
ace_ui_commandMenu = true;
ace_ui_firingMode = true;
ace_ui_groupBar = false;
ace_ui_gunnerAmmoCount = true;
ace_ui_gunnerAmmoType = true;
ace_ui_gunnerFiringMode = true;
ace_ui_gunnerLaunchableCount = true;
ace_ui_gunnerLaunchableName = true;
ace_ui_gunnerMagCount = true;
ace_ui_gunnerWeaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_gunnerWeaponName = true;
ace_ui_gunnerWeaponNameBackground = true;
ace_ui_gunnerZeroing = true;
ace_ui_magCount = true;
ace_ui_soldierVehicleWeaponInfo = true;
ace_ui_staminaBar = true;
ace_ui_stance = true;
ace_ui_throwableCount = true;
ace_ui_throwableName = true;
ace_ui_vehicleAltitude = true;
ace_ui_vehicleCompass = true;
ace_ui_vehicleDamage = true;
ace_ui_vehicleFuelBar = true;
ace_ui_vehicleInfoBackground = true;
ace_ui_vehicleName = true;
ace_ui_vehicleNameBackground = true;
ace_ui_vehicleRadar = true;
ace_ui_vehicleSpeed = true;
ace_ui_weaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_weaponName = true;
ace_ui_weaponNameBackground = true;
ace_ui_zeroing = true;

// ACE tancament de vehicles
force  ace_vehiclelock_defaultLockpickStrength = 10;
force  ace_vehiclelock_lockVehicleInventory = true;
force  ace_vehiclelock_vehicleStartingLockState = -1;

// ACE Limitador de distància visual
force  ace_viewdistance_enabled = true;
force  ace_viewdistance_limitViewDistance = 10000;
ace_viewdistance_objectViewDistanceCoeff = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceAirVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceLandVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceOnFoot = 0;

// ACE Armes
ace_common_persistentLaserEnabled = true;
force  ace_laserpointer_enabled = true;
ace_reload_displayText = true;
ace_weaponselect_displayText = true;

// ACE Meteorologia
force  ace_weather_enabled = true;
force  ace_weather_updateInterval = 60;
force  ace_weather_windSimulation = true;

// ACE Vent
force  ace_winddeflection_enabled = true;
force  ace_winddeflection_simulationInterval = 0.05;
force  ace_winddeflection_vehicleEnabled = true;

// ACE Zeus
force  ace_zeus_autoAddObjects = true;
force  ace_zeus_radioOrdnance = false;
force  ace_zeus_remoteWind = false;
force  ace_zeus_revealMines = 0;
force  ace_zeus_zeusAscension = false;
force  ace_zeus_zeusBird = false;

// ACEX Headless
force  acex_headless_delay = 15;
force  acex_headless_enabled = true;
force  acex_headless_endMission = 0;
force  acex_headless_log = false;

// ACEX Seure
force  acex_sitting_enable = true;

// ACEX Restricció visual
force  acex_viewrestriction_mode = 1;
force  acex_viewrestriction_modeSelectiveAir = 0;
force  acex_viewrestriction_modeSelectiveFoot = 0;
force  acex_viewrestriction_modeSelectiveLand = 0;
force  acex_viewrestriction_modeSelectiveSea = 0;

// ACEX Volum
acex_volume_enabled = false;
acex_volume_fadeDelay = 1;
acex_volume_lowerInVehicles = false;
acex_volume_reduction = 5;
acex_volume_remindIfLowered = false;
acex_volume_showNotification = true;

// ACRE2

acre_sys_core_postmixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_premixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_spectatorVolume = 1;
acre_sys_core_unmuteClients = true;

force  acre_sys_core_fullDuplex = false;
force  acre_sys_core_ignoreAntennaDirection = false;
force  acre_sys_core_interference = true;
force  acre_sys_core_revealToAI = true;
force  acre_sys_core_terrainLoss = 0.9;
force  acre_sys_core_ts3ChannelName = "";
force  acre_sys_core_ts3ChannelPassword = "";
force  acre_sys_core_ts3ChannelSwitch = true;


Addons

S'han de fer servir obligatoriament els presets d'addons dels servidors.

Bugs

Les missions han d'estar testades i exemptes d'errors greus. Si una missió no s'ha provat abans de jugar-la, en la seva ultima versió, llavors no és valida. S'entén que sempre poden sorgir errors imprevistos, però mai és justificable que sigui per falta de proves.
Jugar missions amb molts problemes frustra als companys i treuen les ganes de participar a les següents.

Briefing

Totes les missions han d'anar acompanyades d'un briefing al fòrum. No cal omplir-ho tot, però si els punts obligatoris.

Missions Off-Topic

Qualsevol missió que no formi part d'un argument realista i plausible, és considerada una missió no oficial. Poden jugar-se fora dels dies de missió oficial, i no tenen prioritat sobre les altres.
Missió Off-Topic pot ser qualsevol tipus: Star Wars/Star Trek, Predator, Cursa de cotxes, CTF...
Imatge
Software en Català - http://www.softcatala.org
Avatar de l’usuari
Viper
Administrador
Administrador
 
Entrades: 7190
Membre des de: 14 juny 2010, 12:50
Ubicació: Esplugues de Llobregat - Catalunya

Autor: SilverArrow » 26 maig 2018, 09:51

Actualització 26 de maig de 2018: Canvis a la configuració d'ACE.
Imatge
- Per Aspera Ad Astra -
Avatar de l’usuari
SilverArrow
Administrador
Administrador
 
Entrades: 1382
Membre des de: 06 nov. 2014, 03:40

Autor: SilverArrow » 01 juny 2018, 14:25

Actualització 1 de juny de 2018: Canvis a la configuració ACE (visió nocturna + menú mèdic)
Imatge
- Per Aspera Ad Astra -
Avatar de l’usuari
SilverArrow
Administrador
Administrador
 
Entrades: 1382
Membre des de: 06 nov. 2014, 03:40

Autor: SilverArrow » 05 juny 2018, 18:33

Actualització 5 de juny de 2018: Canvis a la configuració ACE (visió nocturna)
Imatge
- Per Aspera Ad Astra -
Avatar de l’usuari
SilverArrow
Administrador
Administrador
 
Entrades: 1382
Membre des de: 06 nov. 2014, 03:40


Torna a: Edició

cron