Cavallers del Cel Comunitat Catalana de Simulació

Normativa de la comunitat Cavallers del Cel

Qualsevol altre videojoc que no estigui relacionat amb la simulació.

Autor: Viper » 14 juny 2010, 14:36

Principis del grup

- CC és una comunitat de vol virtual, on es reuneixen aficionats a la simulació en general, entorn de diferents simuladors per a gaudir d'ells en comunitat.
- La comunitat és d'origen Català, sent la llengua vehicular de la comunitat el Català.


Estructura de la Comunitat

- La comunitat CC estarà gestionada per un Staff, que s'encarregarà de l'administració del mateix en els aspectes mes complexos i bàsics, com tresoreria, organització, directrius, etc...
- Dintre dels CC existiran diversos Grups, enfocats a un simulador o grup de simuladors de similars característiques i naturalesa. Aquests Grups estaran gestionats pels Caps de Grup. Dintre d'aquests Grups també podran existir Subgrups si així fos necessari, amb els seus respectius caps.
- Existirà un grup nomenat "Acadèmia", on s'impartiran classes programades amb els conceptes bàsics per a cada tipus de simulació. Les classes especifiques i avançades correran a càrrec dels diferents Grups.


Requisits d'ingrés

- Entendre i parlar el Català (entenent per Català totes aquelles llengües i variants dialectals dels Països Catalans).
- Acceptar les Normes d'ús del Fòrum i la Normativa de la comunitat.


Funcionament del Staff

* Estructura

- L'Staff estarà compost pels Membres Fundadors i els membres que hagin adquirit el càrrec d'Staff.
- L'Staff i/o els Membres Fundadors podran proposar nous membres per l'Staff, però solament els Membres Fundadors podran aprovar-los.
- Es pot ser membre de l'Staff i Cap de Grup o de subgrup al mateix temps.
- Solament es pot destituir a un membre de l'Staff per consens, o per decisió d'un Membre Fundador.

* Presa de decisions

- Els Membres Fundadors tenen l'ultima paraula en qualsevol decisió, i aquesta serà acatada.
- La presa de decisions es realitzarà per consens, i en cas de no arribar a un, per votació.
- Per a proposar reunions s'ha de realitzar amb 7 dies naturals d'antelació.
- S'haurien d'exposar els temes de la reunió, i punts del dia amb aquests 7 dies d'antelació.
- Solament seran vàlides les votacions que hagin votat de forma presencial (s'entén en online) la meitat mes un membre de l'Staff.


Funcionament dels Grups

* Estructura

- Els Grups seran organitzats i administrats pels Caps de Grup.
- Els Caps de Grup podran assignar càrrecs secundaris per a facilitar la seva tasca.
- Els Caps de Grup podran organitzar el seu Grup com prefereixin, sempre adequant-se a les directrius bàsiques dels CC, a la seva normativa i al seu esperit.
- Els Grups podran tenir Subgrups, amb un funcionament similar al del Grup, i sota la supervisió del mateix.

* Presa de decisions

- La presa de decisions es realitzarà per consens, i en cas de no arribar a un, per votació, pels membres amb poders de decisió.
- Per a proposar reunions s'ha de realitzar amb 7 dies naturals d'antelació.
- S'haurien d'exposar els temes de la reunió, i punts del dia amb aquests 7 dies d'antelació.
- Solament seran vàlides les votacions que hagin votat de forma presencial (s'entén en online) la meitat mes un membre del responsables del grup.
- Els Caps de Grup tenen l'ultima paraula, solament podent ser revocada per un membre de l'Staff i/o un Membre Fundador.

* Activitat

- Els Grups basaran la seva activitat en un o mes simuladors de similars característiques i naturalesa.
- L'organització del Grup i les seves activitats serà portat a terme a través del seu fòrum corresponent.

Baixa de la comunitat

- La baixa voluntària de la comunitat (no d'un grup concret), s'ha de demanar per missatge privat a un membre de l'Staff de la comunitat.
- La falta d'activitat dins de la comunitat durant un temps prolongat (a discreció de l'Staff) podrà comportar la baixa de la comunitat (no del fòrum). Sempre es pot tornar a demanar l'ingres.
- En casos especials en que l'usuari cometi faltes greus, com insultar, promoure la discòrdia, etc.... l'Staff podrà donar-lo de baixa de la comunitat.

Normes de convivència

- Es respectaran les Normes del Fòrum i la Normativa vigent del grup.
- S'acataran les decisions dels Moderadors, Caps de Grup, Membres de l'Staff, Membres Fundadors, i en resum qualsevol membre amb poders de decisió.
- Es respectarà als altres membres i als visitants.
- Qualsevol problema personal es resoldrà per vies privades.
- Qualsevol queixa es comunicarà per via privada als Moderadors, Caps de Grup, Membres del Staff o Membres Fundadors, segons convingui.
Avatar de l’usuari
Viper
Administrador
Administrador
 
Entrades: 7203
Membre des de: 14 juny 2010, 12:50
Ubicació: Esplugues de Llobregat - Catalunya

Torna a: Videojocs