Condecoracions i ascensos Rangs i cursos

Status
No està obert per a més respostes.

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1
Cursos

Instruccions oficials reglats del grup, de caràcter oficial i planificats com a eines internes d'instrucció i promoció.

Estàndard
S'atorgarà la cinta nomes en cas de completar amb èxit tot el curs.


CIB Curs d'Infanteria Bàsic - capacita per fer missions oficials amb el grup

EBC "Entrenament Bàsic de Combat"

Qualificacions
Cursos que donen la qualificació per certes tasques.

Bussejador de combat - Capacita per fer insercions i demolicions submarines.

Enginyer - Capacita per col·locar explosius i reparar vehicles.

Llançadores AT - Capacita per emprar amb eficiència llançadores AT.

Operador de drons- Capacita per emprar drons..

Ràdio Operador - Capacita per fer de RTO dins d'un equip.

Sanitari - Capacita per donar primers auxilis.

Tripulant de vehicles artillats - Capacita per exercir de tripulació de vehicles artillats.

Paracaigudista - Capacita per liderar salts amb paracaigudes.

[Cinta no acabada] Operador anti-tanc i anti-aèri - Capacita per fer servir llançadores AT i AA especialitzades.

Especialitzacions
Cal EBC. Capacita per ocupar els rols especials dins d'un equip recon, així com ensenyar l'especialització.

Especialista en desactivació d'explosius / TEDAX

Franctirador

JTAC / JFO

Especialista Mèdic Amfibi

Pilot Amfibi


Rangs

Als rangs de tropa s'ascendeix només per nombre de missions efectuades. Per entrar als rangs d'oficials cal treballar activament pel grup.

Nivell Rang: Missions requerides

Oficials
Als rangs d'oficials s'ascendirà només ler mèrits, i estan reservats al staff.

O-1 Tinent 2n
O-2 Tinent 1r
O-3 Capità

Suboficials (NCO)
Per ascendir a Caporal cal haver passat amb èxit el curs EBC. A partir d'aquest rang s'ascendirà per mèrits, tenint també en compte el recompte de missions.

E-4 Caporal: 70
E-5 Sergent: 100
E-6 Sergent de personal: 130
E-7 Sergent artiller: 160
E-8 Sergent mestre: 200

Tropa
Per ser recluta cal haver passat amb èxit el curs CIB.

E-0 Recluta: 0
E-1 Marine: 10
E-2 Marine de 1a: 20
E-3 Caporal Jr.: 40
 
Status
No està obert per a més respostes.