E-3 Caporal Jr Lagia

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
#1
Lagia
  • Data d'ingrés al grup: 26 de febrer del 2017
  • Promocionat a Recluta: 26 de febrer del 2017
  • Promocionat a Marine: 7 de març del 2018
  • Promocionat a Marine de 1ra: 25 de setembre del 2018
  • Promocionat a Caporal Jr.: 24 d'abril del 2019
Operacions
  • Missions Internes: 52
  • Missions Externes: 0
    • Missions amb Grupoarmados: 0
Cursos i Habilitacions

Entrenament Bàsic de Combat
Sanitari

Cintes per Participació

50 missions internes del grup - 25 de juliol del 2019