Important Funcionament del grup

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
#1
Estructura del personal

Copess
Silverarrow
Viper

Grups de treball

No son tasques exclusives, si no el personal mes habitual a cada tasca.

Direcció del grup
Tot el Personal

Edició missions
Silverarrow

Planificació de missions

Formació
Viper
SilverArrow
Kronus

Estandard
Viper

Marketing/Relacions externes
Silverarrow
Atunero

Tipus de missions

Les missions del grup cerquen sempre el realisme i la professionalitat a nivells importants. Son partides serioses i on es cerca l'eficàcia en l'execució.
El transfon de les nostres unitats de combat sol ser el de forces d'operacions especials, com per exemple els Force Recon dels Marines americans, on tots saben de fer tot i el numero d'efectius es limitat (4-8 soldats per exemple).

Principals

Privades: Missions on només tenen accés els membres actius i habituals del grup que hagin sigut valorats positivament en el seu compromís amb el grup.

Publiques: Missions obertes a la resta de membres que no tinguin valoració positiva de compromís o siguin nous al grup.

Per participació

Internes: Missions exclusives pels membres del grup, ja siguin privades o publiques, no disponible per jugador aliens al grup.

Externes: Missions amb d'altres grups virtuals de l'Arma, publiques o privades als membres propis segons necessitat.

Per edició

Enllaunades: Missions d'edició pròpia o adaptades, amb principi i final clars, que no donen peu a tasques diferents a les programades per l'editor.

Dinàmiques: Missions que ofereixen la possibilitats de fer diferents missions i/o tasques dintre de la partida segons la voluntat. Es poden preparar partides al vol.

Com a exemple, podríem tenir una missió Tancada que sigui Externa i Dinàmica. O una missió Interna, Tancada i Enllaunada.

Formació

Seguint l'esperit de funcionament i missions, les formacions que s'imparteixen son pocs formals, però serioses e importants. La principal eina que tenim es el manual EBC "Entrenament bàsic de combat", que es un manual de creació pròpia basats en manuals reals de forces operacionals, principalment americanes. Però també fem servir altres manuals segons la necessitat.
Les formacions es fan regularment, cercant un compromís en la formació continua i eficaç, mantenint la rigorositat que requereix un instrucció. Son principalment classes practiques on posem a prova el que estudiem en documents. Les classes solen ser obertes i sense limitació mínima ni màxima de membres, sempre que es pot.

Edició

Disposem d'un grup d'editors que volem ampliar sempre, per preparar partides. Poder tenir partides pròpies o adaptades per nosaltres es molt necessari per l'activitat constat del grup sense dependre de missions de caràcter dinàmic, es per això que volem que tot el que pugui doni un cop de ma editant missions pròpies. Al fòrum tenim suficient informació perque qualsevol company aprengui pel seu compte a editar missions. A mes tenim unes plantilles creades pel nostre grup d'edició per facilitar molt la feina. Tota la informació i documentació la teniu al sub-fòrum d'edició.