Formació [Curs] 1ª Convocatoria del Curs de Qualificació de Tirador Designat

Atunero

Miquelet
Personal Arma
19 Maig 2016
984
91
28
#1

Descripció del curs:

El Curs de Qualificació de Tirador Designat es un curs pensat per a tots els membres del 1er Regiment Amfibi que ja hagin superat el C.I.B i vulguin adquirir la certificació de que disposen dels coneixements i habilitats necessaris per al rol de tirador designat utilitzant el fusell M38 SDMR (M27) i mira telescòpica Vortex Razor.

Es important recalcar que aquesta es una qualificació d'habilitat, només els que demostrin tenir una habilitat elevada i bona punteria obtindràn la qualificació.

S'espera que un cop acabat el curs, l'aspirant sigui capaç de:
  • Donar suport de tir de precissió fins a 600m a nivell d'equip recon.
  • Operar amb habilitat el fusell M38 SDMR (M27) juntament amb la seva mira Vortex Razor.
  • Realitzar càlculs balístics bàsics i corregir el tir.
Al aprovar el curs, l'alumne obtindrà la Qualificació de Tirador Designat que ve en forma de cinta.
A qui disposi de l'Especialització de Franctirador se li convalida automàticament la qualificació de tirador designat i no es necessari que es presenti a la mateixa.

Pendent

Això a la pràctica suposarà:

  • Reconeixement oficial del grup de que es disposen dels coneixements necessaris per al rol de Tirador Designat.
  • Prioritat a l'hora d'ocupar rols d'aquesta mena en les missions del grup.

Instructor:

Tunyi

Alumnes apuntats:

- Fontber
- Roder
- Strayson
- Nector
- Inoxca
- Via
- Papaos

Places totals per convocatoria:

6 places.

Requisits per accedir al curs:

  • Haver superat el curs C.I.B i no formar part de la reserva.

Tancament d'inscripcions:

Dimecres 09/11/2022

Dia i hora del curs:

Classe pràctica: Dijous 10/11/2022 a les 21.30h
Qualificació: Dijous 17/11/2022 a les 21.30h

Materials:

No cal estudiar cap material ja que tot el contingut serà 100% pràctic.

Accés com a oient:

No hi ha accés com a oient.

Distribució del curs:

Classe:

El curs consta d'una única classe pràctica de 2 hores de duració, es totalment opcional, la qualificació es pot superar sense assistir a la classe, tanmateix si no es tenen els coneixements necessaris es recomana assistir. En aquesta pràctica es mostraran els conceptes bàsics de balística a llargues distàncies i es practicarà el circuit.

- Mira mil-dot Vortex Razor, correcció usant miliradians.
- Taula de distàncies.
- Ús de telèmetre.
- Pràctica amb el circuit.

Un cop acabada la classe pràctica podreu seguir practicant pel vostre compte carregant la missió en local.

Qualificació:

Per superar la qualificació caldrà superar el circuit d'exàmen (serà idèntic al de pràctica pero amb els objectius moguts de lloc).

El circuit està format per 6 zones de tir amb 10 objectius abatibles en cada un d'ells disposats en distàncies de 0 a 800m (60 objectius en total). Alguns objectius poden estar amagats. Cada objectiu abatut es 1 punt.

Per a superar-lo caldrà finalitzar el circuit amb una puntuació igual o superior a 50 i en 15 minuts o menys.

Existeixen també una serie de normes, l'incompliment de les quals pot suposar la desqualificació.

- No complir amb la càrrega normativa. Per exemple dur més munició de la permesa està prohibit.
- Disparar amb la mira de ferro.
- No seguir la ruta marcada per les fites.
- Sortir fora del cercle blanc de la zona de tir activa. Un cop es surti del cercle blanc només es podrà anar a la següent zona de tir.
- Disparar a objectius fora de la zona de tir actual o a mig camí.
- Abatre objectius amb qualsevol cosa que no sigui l'arma principal.
- Saltar-se zones de tir o no seguir l'ordre establert.
- Moure's amb vehicle.
- Quedar inconscient o morir.
- Perdre's.
- Sabotejar el circuit mentres algú l'està fent servir.
- Insultar o vacil·lar a companys o instructors.
- Disparar o molestar a companys o instructors.

Càrrega de combat normativa:
- M27 IAR (M38 SDMR) amb mira Vortex Razor HD GenIII, supressor KAC NT4 i bipode Harris.
- 4 carregadors PMAG de 30 cartutxos no traçadors (120 cartutxos en total).
- Taula de distàncies.
- Vector 21.
- AN/PRC-152.
- Altres (material mèdic, aigua, etc).
- Mínim de 15kg en total.


La qualificació només es superarà amb un APTE o NO APTE. Només hi haurà un intent, després caldrà esperar a la següent convocatòria.
 
Last edited:

Atunero

Miquelet
Personal Arma
19 Maig 2016
984
91
28
#7
Resultats de la qualificació:

Nector - 59/60 - 12:31 - APTE
Roder - 46/60 - 14:35 - NO APTE
Via - 57/60 - 10:04 - APTE
Fontber - 56/60 - 14:37 - APTE
Inoxca - 56/60 - 14:38 - APTE
Papaos - 55/60 - 11:05 - APTE
Strayson - ABSENT - NO APTE

Els que heu aprovat rebreu la cinta de tirador designat (en procés de disseny) i tindreu prioritat per ocupar rols d'aquest estil a les missions del grup. A més de guanyar punts per presentar-vos més endavant a l'especialització de franctirador.

Moltes felicitats a tots i merci per participar!