Formació CPF - 04 - Bàsics navegació

Viper

Administrator
Membre del personal
Moderador
Personal Arma
Personal DCS
#1
EN CONSTRUCCIÓ -- EN CONSTRUCCIÓ -- EN CONSTRUCCIÓ

- Autopilot
- EHSI
- HSD
- Bullseye
- Radio navegacióPilots automàtics

L'F-16C compte d'un sistema de pilot automàtic molt útil, que ens permet fer la majoria del vol sense estar pendents del control de l'aparell. Per això a l'esquerra del panell d'instruments tenim un petit panell per controlar el pilot automàtic.

cpf04_01.jpg

ROLL (Alabeig)
 • HDG SEL: L'avió gira cap al rumb (HDG) seleccionat a l'EHSI.
 • ATT HOLD: L'avió manté l'alabeig actual.
 • STRG SEL: L'avió vola cap al punt de ruta actiu (Steerpoint).
PITCH (Capcineig)
 • ALT HOLD: L'avió manté l'altitud baromètrica de vol.
 • A/P OFF: Es desactiva el pilot automàtic.
 • ATT HOLD: L'avió manté el capcineig actual.
Teniu en compte que els diferents modes es poden combinar, així pot seleccionar el STRG SEL perquè es dirigeixi cap al punt de ruta seleccionar, al mateix temps que tens activat el ALT HOLD perquè mantingui l'altitud.

El HDG SEL fa servir el curs seleccionat a l'EHSI.

cpf04_02.jpg

Per desactivar el AP podeu fer-ho amb la palanca A/P OFF del panell, o podeu prémer el PADDLE Switch del joystick.

També es desactiva automàticament si:
 • Es prem el PADDLE Switch al joystick.
 • L'interruptor TRIM A/P Disc es posa en DISC.
 • El tren d'aterratge es abaix.
 • La porta per repostar a l'aire es oberta.
 • L'interruptor ALT Flap es posa en EXTEND.
 • L'Angle d'atac es superior a 15º.
 • El DBU s'activa.
 • L'interruptor del MPO es posa en OVRD.
 • Hi han erros del AP o del FLCS.
 • La botzina de pèrdua es activa.

ELECTRONIC HORIZONTAL SITUATION INDICATOR (EHSI)

Per navegar teniu dos sistemes, la pagina HSD als MFD, que es el sistema que fareu servir normalment, i el EHSI, que resulta més com a sistema de backup i per algunes funcions del Pilot automàtic.

Primer aclarir entre alguns termes semblants per designar rumbs, que poden confondre si no sabem a que es refereix.

Heading: Es el rumb cap a on apunta el nostre aparell. Se'n pot dir rumb.
Steering: Es el punt de gir. Se'n pot dir punt de ruta.
Bearing: Es l'angle d'un punt respecte d'un altre. També se'n pot dir demora.
Course: Es el rumb que porta el nostre aparell. Se'n pot dir curs.

Entendre que un aparell pot tenir un heading determinat però un course diferent. Ja sabem que no sempre es mou l'aparell cap a on apunta el seu morro.

Bàsicament per no embolicar-se, quan diem rumb (heading) pot tenir diferents definicions segons el context. Jo puc tenir seleccionat el rumb 030 mentre porto rumb 140. Això es perquè actualment volo cap a 140, però en algun sistema he seleccionat un rumb 030 que serà el que desitjo tenir en algun moment concret. O puc indicar que un enemic es troba a rumb 200.

cpf04_03.jpg
 • Rumb actual (Lubber Line): Aquest petita linea blanca a dalt del EHSI ens indica el rumb actual de l'aparell.
 • Botó de mode EHSI: Ens permet seleccionar els 4 modes del EHSI.
  • NAV: Navegació.
  • PLS/NAV: ILS més navegació.
  • TCN: TACAN.
  • PLS/TCN: ILS més TACAN.
 • Indicador de distancia: Ens diu la distancia cap a la radiobalisa sintonitzada.
 • Rotatori de rumb: Serveix per seleccionar el rumb on volem anar, governa el pilot automàtic que es selecciona HDG SEL.
 • Rotatori de curs: Serveix per seleccionar el curs que volem.
 • Curs seleccionat: Ens indica el curs seleccionat.
 • Bug del rumb: Ens mostra el rumb seleccionat.
 • Punter del curs: Ens mostra el curs seleccionat.
 • Línia de desviació del curs: Ens indica si estem i quant, desviats del curs seleccionat.
 • Punt de demora: El rumb o demora fins al punt actiu de navegació, com Steerpoint, Mark o Bullseye.
El funcionament del EHSI es bastant complex d'entendre, i com normalment fem servir el HSD per la navegació, explicarem amb més detall aquest en posteriors classes.
Si voleu anar practicant pel vostre compte teniu aquest web on simulà els aparells dels avions, inclòs l'EHSI, per començar a entendre com funciones els TACAN.
http://www.luizmonteiro.com/Learning_HSI_Sim.aspx

HORIZONTAL SITUATION DISPLAY (HSD)

Aquest es el sistema que fareu servir principalment per la navegació. Ens mostre els punts de navegació, radiobalises seleccionades, bullseye, aparell a la xarxa Datalink, amenaces terra-aire detectades o en memòria, a més d'altre informació.

cpf04_04.jpg
 • DEP: Centra o descentra la nostre aeronau al mapa. Per defecte ve descentrada cap a baix.
 • DCPL: Mostra o amaga el feix radar al HSD.
 • NORM: Permet fer zoom al HSD, normal, exp1, exp2 (no implementat encara).
 • MSG: Mostra els missatges per datalink (no implementat encara crec).
 • CNTL: Pagina de control que ens permet activar/desactivar varies coses i modificar d'altres.
 • XMT: Modifica el datalink. Lo normal es posar-ho en L16.
  • OFF: Apagat.
  • L16: Link-16.
  • IDM: Improved Data Modem.
 • FZ: Congela el HSD.
 • FR: Filtre del Datalink.
  • FR ON: Tots els contactes amics.
  • FL ON: Només els líders de vol.
  • FR OFF: Sense contactes amics.
 • DCLT: Amaga informació del HSD perquè sigui més clar de llegir.
Podem ajustar el rang del HSD, de manera que el cercle lila més exterior seria el rang seleccionat, sent la resta de cercles divisions. Per exemple si ajustem a 30 com a la imatge, els altres cercles representen 20 i 10 milles nàutiques. Si ho ajustem a 60, serien 40 i 20.

Els contactes de color blau, son els avions del nostre propi vol, sempre que estigui a la xarxa Link-16. Els de color verd, son aliats. Els de color groc, son desconeguts, i els de color vermell són hostils.
Quan són companys del nostre vol, dintre del cercle un numero ens indica la posició que ocupa al vol. I sempre en tots els casos el numero de sota del cercle indica l'alçada del contacte respecte del terra.

Si un contacte te farcit negre, es perque només el rebem per Datalink d'un altre aeronau com un company o l'AWACS. Però el nostre radar no el detecta. En canvi si el contacte te un farcit solid, vol dir que a més de per Datalink, el nostre radar també l'està detectant.

El HSD te dos cursors, un per operar el HSD, la creu, i un altre que es una replica del cursor del FCR, els claudadors.

Abaix a l'esquerra veurem un horitzó artificial o les dades del Bullseye segons si em activat el Bullseye al DED o no.


HEADS-UP DISPLAY (HUD)

Aquí es mostra el HUD en el mode de navegació NAV. El HUD varia la seva informació segons els modes que tinguem seleccionats, la selecció d'armament i altres variables.

cpf04_05.jpg
 • FPM: El Flight Path Marker o també anomenat Velocity Vector (VV) ens indica la trajectòria real de l'aparell.
 • Horizon line: Ens mostra la línia de l'horitzó.
 • Altitud baromètrica: Ens diu la altitud a nivell del mar.
 • Altitud radar: Ens diu la altitud del radar d'altitud, que sol ser diferent a la baromètrica, ja que te en compte l'orografia del terreny.
 • Selecció mínima d'altitud: Ens diu l'altitud mínima d'emergència que em establert.
 • Distancia proveïda: Es la distancia que ens d'una un determinat sistema a un punt d'interès concret.
  • F: Rang proveït pel FCS (Fire Control System).
  • R: Altímetre radar.
  • B: Rang calculat amb l'elevació del Steerpoint i l'elevació baromètrica.
  • T: Rang passiu donat pel Targeting Pod.
  • L: Rang donat pel làser del Targetind Pod.
 • TTG: El temps que falta pel següent esdeveniment.
  • ETA al següent Steerpoint si estem en mode NAV.
  • Temps pel llançament de l'arma en mode AG.
  • Temps per impacte de l'arma un cop llançada.
 • Distancia i numero de l'Steerpoint: Ens indica a la distancia que estem de l'Steepoint actiu i el seu numero.
 • Angle d'inclinació: Ens indica ens graus l'angle d'inclinació del nostre aparell, si mirem el Boresight Cross, o l'angle de descens/ascens si mirem el FPM (no el rati).
 • Rumb màgnetic: Es mostra cap a on apunta el morro del nostre aparell. No vol dir que portem aquest rumb.
 • Steerpoint actiu: Ens mostre un rombe al lloc exacta del punt de ruta actiu.
 • Bullseye: Ens indica, des de el Bullseye cap al nostre aparell, la demora i la distancia.
 • Master Mode: Ens dius el mode mestre seleccionat (AA,AG,NAV).
 • Màxims G's aconseguits: Ens diu des de l'engega de l'aparell quants G's màxims em aconseguit assolir en qualsevol moment.
 • Velocitat match: Ens diu la velocitat en Match en cada moment.
 • Master ARM: Ens diu en quina posició tenim el Master ARM (ARM/OFF/SIM).
 • Velocitat: Ens diu en nusos quina velocitat portem, aquest pot ser (Calibrada C, Real T, Terrestre G).
 • G's actuals: Ens diu els G's que portem en tot moment.
 • Steerpoint Steering Cue: El capgròs ens diu cap a on està el Steerpoint actiu, i com volar en trajectòria de col·lisió fins a ell.
El capgròs es una gran ajuda per volar directe cap a un punt designat. El que hem de fer si volem fer una trajectòria perfecte, es ficar el capgròs dintre del cercle del FPM. Maniobrem l'aparell fins que el FPM "capturi" el cercle del capgròs, en aquell moment estem en trajectòria perfecte de col·lisió. La cua del capgròs ens indica cap a on es troba el SP, si per exemple veiem que la cua apunta cap abaix, significa que l'SP està o sota, o darrera nostre.

A l'hora d'establir l'alçada per evadir el terreny, sempre mireu l'altitud radar, ja que aquesta emet un feix radar cap abaix per establir on està el terra exactament, mentre que la baromètrica es segons el nivell del mar. Això vol dir que si esteu 300 peus per damunt d'una muntanya de 1000 peus, la baromètrica us donarà una altitud de 1300 peus, però la radar us dirà una altitud de 300 peus, que es el que us importa per no xoca contra el terra. A més la baromètrica pot donar una lectura molt desviada si no heu calat correctament l'altímetre segons el QNH de la zona.

Nota: A l'F-16C es pot activar el TOS caret, que és una fletxa horitzontal a l'escala de la velocitat, que indica quina velocitat hem de portar en tot moment per arribar en el temps marcat a l'Steerpoint actiu, una ajuda molt molt útil que permet fer temps perfectes. Degut a que al DCS la pàgina CRUS del DED encara no està implementada, no ho podem activar. Per fer-ho quan estigui, es anar a CRUS, i en TOS donar-li a M-SEL del ICP.BULLSEYE

El Bullseye es una de les coses més complexes de gestionar a tots els avions de combat (es comú a tots). Tot i que l'explicació es molt simple, un cop a l'aire es difícil de fer servir, per això s'ha d'entrenar molt, ja que es un sistema molt important.

Bàsicament el Bullseye es un "Nord magnètic" virtual, es a dir, es un punt al teatre d'operacions, només conegut pel propi bàndol, que se sol canviar regularment per despistar l'enemic, que fa de nord magnètic per indicar posicions. Això es degut a que si l'enemic escolta les nostres comunicacions, al fer servir la brúixola normal depenent del pol nord del planeta, podria saber on estan les posicions que comuniquem. Però en inventar-nos un nord magnètic, l'enemic li costa més saber on es referim, ja que no te cap referencia per saber el rumb i distancia que diem.

cpf04_06.jpg

Per això es va inventar el Bullseye i es el que es fa servir en la majoria de comunicacions. Aplicar-ho es una mica complex, perquè no sempre es fa servir igual, però es fàcil d'entendre.

Per activar-ho a l'F-16C cal seguir els següents passos.

cpf04_09.jpg

 1. Prémer el botó LIST del ICP.
 2. Passar de pagina amb el botó 0 del ICP.
 3. Prémer el botó 8 del ICP per seleccionar la pàgina del Bullseye.
 4. Prémer el botó M-SEL del ICP per activar-ho.

cpf04_07.jpg

En aquesta imatge, tenim el Bullseye, dos avions aliats i un enemic. Podem comprovar com estant els contactes als mateixos llocs, però el Bullseye a un lloc diferent, les dades canvien.

A la imatge de l'esquerra per exemple, el contacte enemic es troba en Bullseye 312º 16nm. Ja que es troba al Nord Oest del Bullseye i a 16 nm d'aquest. Però a la imatge de l'esquerra, el mateix contacte es trobaria a l'Est del Bullseye i més a prop, concretament a Bullseye 108º, 6nm.

cpf04_08.jpg

En aquesta imatge tenim el Bullseye al nord, tenim un contacte enemic blocat al radar en STT, el que fa que al HSD el cursor ACQ es fixi al damunt del contacte blocat. Tenim un contacte aliat per Datalink, i a més li hem posat el cursor HSD al damunt, la petita creu blanca. I el nostre propi aparell.

A l'hora de donar contactes, tot i que es pot fer servir referencies visuals del terreny o el nord magnètic del planeta, el més precis i fiable es fer servir el Bullseye. Aquesta informació es repeteix al HSD, al FCR i al HUD (a més d'altres pagines com el HAD), per tant teniu varies vies per veure el propi bullseye i dels contactes.
 
Last edited: