Search results

  1. S

    Salut catalans!

    Gràcies a tots i a totes!
  2. S

    Salut catalans!

    Soc l'Strigoi i voldria allistar-me a la 1a divisó Cavallers del Cel del futur exèrcit català de l'aire (de moment ens haurem de conformar simulant :çulle: ). Bé ús presento els meus simuladors: - IL-2 1946 (Steam). - ArmA II (Steam). - Arma II: Combined Operation (Steam). - Silent Hunter 3...